Nieuws

Desko is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd!

Met trots laten we weten dat Desko sinds oktober 2022 ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd is. Met behulp van de ISO-certificering tonen we aan dat we bij Desko in staat zijn om onze processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. Het behalen van de ISO-certificaten is een mooie toevoeging aan onze circulaire en duurzame visie. We vertellen je dan ook graag meer over de certificaten.

ISO 9001

Het ISO 9001 certificaat is de internationaal geaccepteerde standaard die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een systeem dat een organisatie helpt om op een systematische, transparante en effectieve manier de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering te waarborgen én ze in een proces van continu verbeteren te brengen.

ISO 14001

De ISO 14001 certificering stelt eisen aan ons milieumanagementsysteem. Een milieumanagementsysteem is onderdeel van het algemene managementsysteem en richt zich specifiek op het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieu. Hierbij staan twee uitgangspunten centraal: voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s.

Wat hebben we gedaan om het certificaat te behalen?

Om te voldoen aan deze ISO-normen, hebben we een (milieu)managementsysteem opgezet om een bij Desko passend kwaliteits- en milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan te waarborgen. Het actief uitvoeren en waarborgen van dit kwaliteits- en milieubeleid, zorgt ervoor dat we (blijven) voldoen aan de (wettelijke) eisen, we procesmatig milieu risico’s beheersen en (indien mogelijk) voorkomen én de door ons bepaalde kwaliteits- en milieudoelstellingen realiseren.

Meer weten over de ISO-certificaten van Desko?

Wil je meer weten over de behaalde certificaten van Desko, onze doelen op het gebied van kwaliteit- en milieumanagement of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op en we beantwoorden je vragen graag! We zijn altijd transparant over onze werkwijze, organisatie en visie en delen dit dus graag met onze klanten. Je kunt ons bereiken via 020 480 1020 of info@desko.nl.