Duurzaamheid

Onze visie op duurzaamheid is veelomvattend. Zo zien we onze gehele bedrijfsvoering als onderdeel van een globaal georiënteerde maatschappij. Hierdoor komt Desko o.a. in contact met mensen, culturen, producten, instanties, regels, denkwijzen en het milieu. Onze volledige onderneming is ingesteld op al deze facetten en het onderhouden van een aanhoudende perfecte relatie met ieder van hen. Wij ondernemen met het oog op permanent, waarbij we niet alleen respect hebben, maar ook echt toepassen op bedrijfsprocessen, milieu, mens en opbrengst.

Wij zijn er heilig van overtuigd dat Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de manier is om echte betekenis te geven aan onze branche.

 

Waarde geven aan (bestaande) kantoormeubelen

Duurzaamheid komt voornamelijk terug in de wijze hoe onze kantoormeubelen worden geproduceerd en hergebruikt. Met het grootste respect voor het vakmanschap, materiaal en oneindige levenscyclus. Zodra wij meubilair kopen bij leveranciers of producenten, kijken wij al verder. De waarde die het product of het materiaal heeft, laten wij niet verloren gaan. Zo kopen wij gebruikt meubelair op, wat vaak onderhevig is aan slijtage of duidelijke gebruikssporen heeft. In eigen beheer herstellen wij deze producten naar de meest optimale tweedehands staat, waarbij de goede onderdelen worden hergebruikt en onbruikbare delen worden verwerkt en vervangen.

Naast het beïnvloeden van de levenscyclus, neemt recycling een belangrijke plaats in onze processen in. Volgens de richtlijnen van Stichting Kantoormeubelrecycling worden meubelen en onderdelen verwerkt om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

 

Onze kijk op een duurzame wereld

Dagelijks zijn wij bezig om niet alleen onszelf, maar ook onze klanten en relaties mee te nemen naar een betere wereld. Een wereld waarin overconsumptie niet meer centraal staat, maar consumeren naar verstandige maatstaven. Menselijk en ecologisch kapitaal mogen niet meer worden uitgebuit zoals dat in voorgaande decennia is gebeurd. Ons besef van een kwetsbare aarde, in als zijn vormen, bepaald al gelange tijd de opstelling van Desko. Ga verstandig om met deze planeet, verspil geen waardevolle materialen, respecteer culturen en opvattingen van anderen, geef iedereen een kans en durf het verband te zien in alles wat je als onderneming doet.

Daarom streven wij met onze bedrijf een circulaire economie na, revitaliseren en passen wij een gedegen hergebruik toe bij onze diensten en producten en zien wij in ieder mens potentie.

 

 

Desko zet met haar personeel dan ook ieder jaar in voor diverse initiatieven als koken voor daklozen, maatschappelijke straatprojecten, sportevenementen en -clubs en educatie.

 

Geen producten in deze categorie