Totaal inrichting

Wij vertalen de bedrijfscultuur van uw organisatie naar een voor u prettige en betaalbare werkomgeving om zo de bedrijfs identiteit en beleving van uw bedrijf naar boven te halen. Met deze uitgangspunten maken we een inrichtingsconcept. Een werkomgeving die inspireert en stimuleert met als resultaat: een werkplek waarin mensen zich thuis voelen, prettig werken met de juiste balans tussen prettig werken en goed werk leveren.

Informatiefase: Om een zo goed mogelijk beeld en inlevingsvermogen te krijgen van de cultuur binnen uw organisatie is het noodzakelijk samen met u de uitgangspunten en een programma van eisen te inventariseren. Wij zullen samen met u brainstormen hoe deze cultuur(verandering) creatief is vorm te geven in de door uw gewenste uitstraling. Wij zullen u adviseren over welk kantoorconcept hiervoor het beste past, binnen de door u vastgestelde kaders en budget.

Vlekkenplan: Nadat het programma van eisen is geformuleerd, zullen wij een toetsing doen van de beschikbare m2 vloeroppervlak. Dit vlekkenplan wordt vervolgens op een plattegrond tekening uitgewerkt.

Voorlopig ontwerp: Als het vlekkenplan is opgezet en het concept is bepaald voor de in te richten kantoorruimte / werkomgeving, wordt een voorlopig ontwerp gemaakt waarin ons inrichtingsvoorstel in combinatie met sfeerbeelden en producten aan u wordt voorgesteld.

Definitief Ontwerp: In het definitief ontwerp worden alle gegevens en mutaties verwerkt en omgezet in een definitief inrichtingsvoorstel, waarin alle producten, kleuren en materialen worden vastgesteld. Tevens zal het definitief ontwerp worden voorzien van detailschetsen en impressies.

Virtual Reality: U kunt ook gebruik maken van onze dienstverlening om een virtual reality tour te laten maken, om uw toekomstige kantoor- /werkruimten, 3 dimensionaal in een film te zien. Deze film geeft een reeël beeld hoe uw kantoorinrichting zou kunnen worden en helpt u en uw medewerkers te ervaren, of aan de invulling aan uw programma van eisen is voldaan.

Realisatie: Nadat de begrotingen door u zijn goedgekeurd, zullen wij het project tot uitvoering brengen en de inrichting voor u realiseren, binnen het afgesproken tijdspad.

Turnkey;

Bij totale projectinrichting ofwel turnkey inrichtingen zijn uw werkplekken slechts één onderdeel van het geheel. Ons advies gaat verder!

Wij adviseren over ruimtelijke indeling, projectstoffering, kantoorverlichting, klimaatbeheersing, ergonomie, audiovisuele oplossingen, facilitaire zaken enzovoort. Desko heeft een interne ontwerpstudio onder leiding van vakkundige interieurarchitecten. Hier worden ontwerpen, impressies en uitgebreide voorstellen geproduceerd. Desko realiseert turnkey inrichtingen en laat geen aspect ongemoeid.

Geen producten in deze categorie