Nieuws

Winkelnieuws

Datum toevoeging: 10-02-2015 Principes circulaire economie

De belangrijkste principes van de circulaire economie zijn:

 

1.      Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik

         van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.

2.      Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk

         demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

3.      Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.

4.      De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder

         kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).

5.      De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden

         (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.

6.      Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan,

         niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het

         einde van de levensduur.

7.     Omdat de prestatie van het product de waarde bepaald, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem

        belangrijk voor de producent.

8.     Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren

        van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven

        in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.