VCA

Desko laatste tweets

 

VCA

 

VCA - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

VCA is een controlelijst met gecertificeerde normen voor aannemers. Zij kunnen daarmee aantonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving, zoals de ARBO-wet, voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. Deze kennis wordt regelmatig up-to-date gehouden.

De norm wordt in Nederland beheerd door het SSVV. De laatste versie dateert uit 2011.

Wij hebben het VCA*certificaat behaald omdat onze organisatie kan aantonen volgens vastgestelde procedures te werken. Dit wordt vastgelegd in het Veiligheids Gezondheids en Milieu beheerssysteem.

 

Decorum bv. heeft veiligheid in haar beleid geïntegreerd:

Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving en de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en het milieu. Ook wordt steeds rekening gehouden met de veiligheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Hiertoe heeft Decorum een veiligheidssysteem ingevoerd dat gericht is op een continue verbetering.

 

 De VCA* procedures zijn met name gericht op:

inventariseren van gevaarlijke situaties;
onderhouden en keuren van materieel;
opleiden van medewerkers;
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
geven van voorlichting omtrent veilig werken;

 

Milieu, arbo en veiligheid:

maatschappelijke zorgvuldigheid betrachten;
zoveel mogelijk inkopen van milieuvriendelijke producten;
beperken van het brandstofverbruik en energieverbruik;
controles op orde en netheid;
veilig werken, zowel intern als op locatie.

VCA is niet bij wet verplicht. Het kan wel door opdrachtgevers worden geëist dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn.

In tegenstelling tot wat velen denken, is de VCA geen middel om aan te tonen dat aan de ARBO-Wet wordt voldaan. Het is slechts een instrument om beter aan de wet te voldoen. Schattingen lopen uiteen, 40 - 75 % voldoen aan de Nederlandse ARBO-WET. De oorspronkelijke VCA was gebaseerd op de ISO 9001-1987. Vandaar dat er veel elementen in de VCA verweven zitten die lijken op 'verplichtingen' van de ISO 9001.