Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Desko laatste tweets

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Decorum is ervan overtuigd dat een betere wereld begint bij jezelf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons meer dan enkel een trend of een hype. MVO is geïntegreerd met onze bedrijfsnormen en waarden. Dit reflecteert in de manier waarop onze kantoormeubelen worden geproduceerd, een nieuw levenscyclus krijgen, de stichtingen waar wij ons aan verbinden en de partijen en leveranciers waarmee wij samenwerken.

Hoe geven wij een nieuw levenscyclus aan kantoormeubelen? Decorum koopt nieuw meubilair bij leveranciers en producenten en verkoopt dit aan klanten. Daarnaast kopen wij ook gebruikte kantoormeubelen op van bedrijven, veilingen én van onze klanten. Vaak hebben deze kantoormeubelen slijtage of gebruikssporen. Wij herstellen het meubilair naar de meest optimale tweedehands staat, waarbij de goede onderdelen worden hergebruikt en onbruikbare delen worden verwerkt en vervangen. Een productcyclus wordt door middel van deze benadering enorm verlengd en kan oneindig lang doorgaan.

Wij dragen verantwoordelijkheid, in samenwerking met de richtlijnen van Stichting Kantoormeubelrecycling, voor het correct afvoeren en hoogwaardig recyclen van kantoormeubilair. Uitgangspunt hierbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen om uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen. Onze manier van hoogwaardig recyclen volgens het Cradle to Cradle principe levert een grote milieuwinst op ten opzichte van de nu gangbare manier van recyclen.