Klachtenprocedure

Desko laatste tweets

 

Klachtenprocedure

 

Voorwoord

Decorum neemt te allen tijde een coulante houding aan bij het oplossen van klachten over, of het verhelpen van storingen, aan geleverd meubilair, uitgaande van normaal gebruik. Niet alleen binnen de garantietermijn, maar ook in de periode daarna.

In principe moeten meubelen worden beschouwd als investeringsgoederen voor de langere termijn.

Decorum biedt u als opdrachtgever de zekerheid dat zij alles in het werk stelt, dat het geleverde meubilair uw werkprocessen optimaal ondersteunt.

Continuïteit in de bedrijfsvoering staat altijd voorop.

 

Decorum Service

Voor servicewerkzaamheden op locatie beschikt Decorum over circa 25 medewerkers in vaste dienst.

Deze medewerkers zijn beschikbaar voor het inhuizen van het materiaal op de locatie van de opdrachtgever, inclusief het bedrijfsklaar opstellen van het meubilair. De medewerker is daarnaast ook actief voor serviceverlening na levering (nazorg).

 

Klachtmelding

Voor de opdrachtgever is het vaste aanspreekpunt bij Decorum uw contactpersoon voor verzoeken om service. De medewerker is tijdens normale werkuren bereikbaar; telefonisch, per email, per fax.

 

Responsetijd

Decorum reageert binnen 24 uur op werkdagen na ontvangst van een oproep op de locatie van de opdrachtgever om de betreffende klacht in ogenschouw te nemen. De desbetreffende monteur probeert de klacht direct op te lossen.

 

Klachtafhandeling

Indien blijkt dat de klacht niet direct kan worden opgelost, garandeert Decorum als leverancier van het meubilair, dat de oplossing binnen 48 uur plaatsvindt, bijvoorbeeld om dat er nieuw materiaal nodig is.

Mogelijk stelt Decorum tijdelijk meubilair, of onderdelen daarvan, beschikbaar voor een periode dat niet over het eigenlijke meubilair of de onderdelen daarvan niet kan worden beschikt. De omwisseling van dit tijdelijke meubilair of deze tijdelijke onderdelen geschiedt op een moment dat dit voor uw organisatie zo min mogelijk storing oplevert.

De monteur of uw vaste contactpersoon zal elke actie met betrekking tot klachtenafhandeling met de door u aangewezen contactpersoon overleggen.

Uitgangspunt is dat elke klacht op een zo kort mogelijke termijn met zo min mogelijk storing voor uw bedrijfsvoering wordt opgelost.

 

Tenslotte

Geregeld wordt er binnen Decorum geëvalueerd over de aard van ontvangen klachten en de getroffen maatregelen.

Deze evaluaties houden een continu leerproces in en kunnen worden beschouwd als uitgangspunt voor maatregelen in het perspectief van verbeteringen.