Nieuws

Winkelnieuws

Datum toevoeging: 17-05-2017 Bent u al bekend met de belastingregels over de vergoeding ‘thuiswerkplek voor uw werknemer’?

Wanneer is een vergoeding loon en moet je inkomstenbelasting betalen. 
En wanneer is de inrichting van een thuiswerkplek een onbelaste vergoeding?

Wanneer is een werkruimte onbelast

Bij een werkruimte aan huis denken we aan een kantoor, werkkamer of studeerkamer in de woning van de werknemer. Ook een atelier of andere werkruimte die voor de uitoefening van de dienstbetrekking wordt gebruikt, wordt gezien als werkruimte.

Het moet gaan om een zelfstandig gedeelte van de woning en deze  moet beschikken over een eigen opgang of over eigen sanitair en bijvoorbeeld ook verhuurd zou kunnen worden.

Als deze werkruimte aan huis niet zelfstandig kan worden gebruikt, is een vergoeding daarvoor belast.

De voorwaarden van vrije vergoeding

Er zijn twee gevallen waarin er sprake kan zijn van een vrijgestelde vergoeding of verstrekking in verband met de kosten van werkruimte thuis:

1. De werknemer heeft buitenshuis een soortgelijke werkruimte. Een vergoeding of verstrekking voor de kosten van werkruimte behoort niet tot het loon als de werknemer in de werkruimte thuis 70% of meer van zijn arbeidsinkomen verdient;

2. De werknemer heeft buitenshuis geen soortgelijke werkruimte. Een vergoeding of verstrekking voor de kosten van werkruimte behoort niet tot het loon als de werknemer zijn arbeidsinkomen voor 70% of meer in of vanuit de werkruimte thuis verdient, en ook zijn arbeidsinkomen voor 30% of meer in de werkruimte thuis verdient.

 

Voorwaarden inrichting van een werkruimte

De inrichting van een werkruimte die de werkgever vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, behoort bij zakelijk gebruik niet tot het loon als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Er is een gedagtekend schriftelijk contract tussen werkgever en de betrokken werknemer. De werkgever moet het contract bewaren bij de loonadministratie;

2. In het contract zijn de naam en het adres van de werknemer vastgelegd;

3. Het contract bevat de dag of dagen in de week waarop de werknemer in de werkruimte thuis werkt;

4. Per vijf kalenderjaren mocht niet meer dan € 1.815,--  inclusief BTW (waarde in het economische verkeer) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld;

5. De werknemer werkt ten minste eenmaal per week gedurende de gebruikelijke werktijd voor de vervulling van zijn dienstbetrekking in de werkruimte met behulp van telematica zoals een telefoon of computer, zonder dat hij naar de arbeidsplaats buiten de woning reist.

 

Het arbeidsomstandighedenbesluit

Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit moet de inrichting van de werkruimte aan de volgende eisen voldoen:

1. De arbeidsplaats van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking;

2. Op de arbeidsplaats zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig. 

 

Werkkostenregeling

Vrij ruimte

Een vergoeding voor de kosten van een werkruimte in de woning van de werknemer of een verstrekking daarvan is belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait.

Onder de werkkostenregeling kunnen werknemers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan bepaalde onbelaste vergoedingen, dit wordt de 'vrije ruimte' genoemd. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Inrichting

Voor een vergoeding, verstrekking of ter beschikking stellen van de inrichting van een werkruimte in de woning van de werknemer geldt het voornoemde. De regels voor werkruimte thuis gelden ook voor thuiswerkers.

Arbovoorzieningen

Alleen arbovoorzieningen op de thuiswerkplek zijn onbelast als deze voorzieningen voortvloeien uit het naleven van arbovoorschriften die passen binnen het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming. De Belastingdienst geeft als voorbeelden: speciale voorzieningen op het gebied van het dag­ of kunstlicht, de beeldschermwerkplek of een speciale bureaustoel.

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de inrichting van de werkruimte aan de volgende eisen voldoen:

  • De werkruimte van een thuiswerker moet zodanig ingericht worden dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan uitvoeren. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking;
  • In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig. (Bron: Belastingdienst 2011)

Voorzieningen

Voorzieningen op de werkplek behoren onder de werkkostenregeling ook tot het loon, maar die voorzieningen worden veelal op een laag bedrag of zelfs op nihil gewaardeerd.

 


Datum toevoeging: 15-05-2017 Uw oude bureaus ombouwen tot nieuwe Duo werkplekken

Nog werkende bureaus passen bij veel organisaties niet meer in de bedrijfsstrategie van nu. Sinds het introduceren van ‘het nieuwe (flex)werken’ wordt er door organisaties veelal geïnvesteerd in nieuwe Duo werkplekken en worden bureaus van nog goede kwaliteit afgeschreven.

Dat kan ook anders! Bijvoorbeeld van oude bureaus nieuwe verstelbare (62/86 cm) Duo werkplekken maken? In veel gevallen is men niet bekend met de voordelen en de mogelijkheden om de huidige werkplekken om te bouwen, zodat ze weer prima passen in ‘het nieuwe werken’, daarnaast scheelt het u een enorme investering als de werkplekken opnieuw gebruikt worden. Maar belangrijker nog is de impact op ons milieu door minimaal nieuwe grondstoffen te gebruiken en waarde te behouden in plaats van een hele nieuwe werkplek te kopen.

Een praktisch voorbeeld 

OUD                                                                                                                                                                                       NIEUW

foto van Desko Kantoormeubelen.foto van Desko Kantoormeubelen.foto van Desko Kantoormeubelen.

De basis van de Duo werkplekken zijn de bestaande frames van het oude bureaus. Eerst koppelen we de frames doormiddel van een koker aan elkaar. We brengen een afdekplaat boven de binnenzijde aan, dan een afdekplaat boven de buitenzijde doormiddel van druknagels en vervolgens monteren we de binnenwangen en plaatsen we de buitenwangen over de binnenwangen. Et voilà een prachtige nieuw Duo werkplek van uw oude bureaus.

Dit is mogelijk bij een enkele werkplek

foto van Desko Kantoormeubelen.

 

Bij Desko ontzorgen wij u door ten tijde van dit traject uw organisatie te voorzien van goede leen werkplekken, zodat u deze niet hoeft te missen.


Datum toevoeging: 15-05-2017 Scrummen verhoogt de effectiviteit van het team

foto van Desko Kantoormeubelen.

Wat is Scrummen en hoe werkt dit binnen de kantooromgeving?

Scrum is een Agile framework en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier projecten te ontwikkelen. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is. Heb je extra kennis of disciplines van buitenaf nodig? Dan voegen deze zich ook bij je team. Dit team levert vervolgens om de paar weken een project op.

Het team wordt geleid door een Scrum master en houdt iedere dag aan het begin van de werkdag een zogenaamde ‘Daily Scrum’-meeting en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? En wat zijn de problemen? Mede door deze meeting werken de teamleden nauw samen en wordt veel kennis uitgewisseld.

Hoe ziet Scrummen er in de praktijk uit voor uw afdeling en welk meubilair is dan passend voor de Scrum teams?

Deze manier van werken vraagt om een flexibele werkomgeving. Scrummen is actief en vraagt om dynamische werkplekken. De teams werken met een Scrum framework wat duidelijk inzicht geeft in de voorgang van het project.

Belangrijke elementen voor een sScrumruimte is de extra aandacht voor de ruimte waar visuele privacy en een prettige akoestiek gewaarborgd zijn. Elementen als verrijdbare roomdividers met Scrumwanden, whiteboard folie op de muren en verplaatsbaar meubilair om op verschillende manieren te kunnen samenwerken. Statafels die verstelbaar zijn in de hoogte, zijn van toegevoegde waarde voor en actieve houding en het behoud van energy. Maar denk bijvoorbeeld ook aan ergonomische zadelkrukken of andere actief zitmeubilair.

Waar de hoeveelheid kantoormeters in de afgelopen jaren juist zijn teruggebracht, door het delen van werkplekken, het stimuleren en faciliteren van elders werken, moet er juist bij Scrummen weer worden voorzien in extra meters scrumruimtes.

Wilt u meer weten over Scrum inrichting neem dan contact met ons op via 020-4801020 of via [email protected] of maak direct een afspraak HIER


Datum toevoeging: 08-05-2017 Rabobank ziet de Circulair Design Award als noodzakelijke opvolger van de CE Challenge van de Rabobank Metropoolregio Amsterdam

 

      foto van Desko Kantoormeubelen.         foto van Desko Kantoormeubelen.      foto van Desko Kantoormeubelen.

 

 

Persbericht

Amsterdam 8 mei - 2017

10.000 euro voor DE TOP 3 CIRCULAIRE DESIGNS!

De Circulair Design Award is een initiatief van Rabobank Metropoolregio Amsterdam en Desko kantoorinrichters. Begin 2018 zal deze prijs worden uitgereikt tijdens de week van de Circulaire Economie. Deze bijzondere prijs is bestemd voor het beste circulair interieur of product design met de volgende 4 indicatoren: ecologische impact, economische belangen en behoud van waarde en transitiepotentieel.

Iedereen met een duurzaam ontwerp of product, dat bijdraagt aan de circulaire economie volgens de 4 bovengenoemde indicatoren kan zich vanaf 08/05/2017 tot en met 01/08/2017 inschrijven. Begin september maakt de jury de top 10 bekend wie er door gaan naar de finale. Deze 10 deelnemers gaan vanaf september aan de slag met de ontwikkeling van het ontwerp en deze ook uitvoeren, zodat het product ook echt te zien is tijdens de finale.

Voor de top 3 valt er maar liefst € 10.000 te verdelen. De hoofdprijs bestaat uit een bedrag van € 7.500, nummer twee € 1.500,- en nummer drie
€ 1.000,-
. De prijzen zijn bedoeld voor verdere opschaling of uitvoering van het initiatief. Daarnaast zetten de Rabobank en Desko beide hun netwerk en hulptroepen in om de top 3 uit deze challenge optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van het idee, zodat dat het ook daadwerkelijk kan worden opgeschaald. Met Circulair Design Award willen Rabobank en Desko de overgang naar de circulaire economie versnellen en circulair design stimuleren door innovatieve ideeën en bedrijven aan elkaar te koppelen.

Het Circulair Design Lab van Desko
De Circulair Design Award is een onderdeel van het Circulair Design Lab, dit is een fysieke landingsplaats voor duurzame innovaties en is opgericht door Desko kantoorinrichters. Het lab is een plek waar partijen samenkomen en zich laagdrempelig kunnen verdiepen in het circulair maken van een ontwerp of product. In het Lab worden ontwerpen en ideeën tot leven gebracht, aangemoedigd en praktisch ondersteund door Desko. Het is de kweekvijver van circulaire innovaties voor de werkomgeving!

Rabobank heeft een actieve rol in de transitie naar een circulaire economie
‘Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen kunnen wij als Rabobank Metropoolregio Amsterdam veel mooie dingen doen, stelt Els Avontuur, Directeur Bedrijven van Rabobank Regio Schiphol.  Tijdens de vorige CE challenge van de Rabobank, stelde 11 ondernemingen een concreet actieplan op om circulair te ondernemen,  de CE challenge was een groot succes! Tijdens deze challenge hebben we opgemerkt dat Circulair Design noodzakelijk is voor onze toekomst. Rede genoeg voor de Rabobank om Circulair Design te stimuleren door samen met Desko ­een Circulair Design Award uit te schrijven. Goede innovaties mogen we niet op papier laten kleven zonder dat het bedrijfsleven hier kennis van heeft genomen. Bedrijven hebben innovatie nodig en innovatie heeft bedrijven nodig om verder te komen. De Rabobank ziet dat juist hier een actieve rol en ondersteuning heel belangrijk is voor onze toekomst. De circulaire economie biedt mooie kansen!’

De jury bestaat uit:

•          Michael Kuiper, Desko

•          Tessa van der Meer, We Beat The Mountain

•          Els Avontuur, Directeur Bedrijven van Rabobank Regio Schiphol

Inschrijven kan via http://www.circulairdesignlab.nl/award/


Datum toevoeging: 01-05-2017 Van beurscontainer naar mobiele werkplek dankzij ketenpartners zoals Desko Kantoormeubelen

 

In 2011 kreeg het Belgische architectenbureau Sculp[IT] opdracht, van Kloeckner Metals ODS Nederland, om een eenvoudige verplaatsbare en herbruikbare beursstand te ontwerpen. Het definitieve ontwerp bestaat uit twee boven op elkaar geplaatste containers; één omvat uitschuifbare kozijnen als showcase van de diverse raamprofielen en de andere omvat een bar, opgebouwd uit Jansen-raamprofi

Beide beurscontainers hebben hun werk fantastisch gedaan en stalen de show op verschillende (internationale) beurzen. In 2016 besloot ODS voor een andere beursconcept en werden de beurscontainers getransformeerd. De onderste beurscontainer wordt nog steeds gebruikt als bar voor andere verschillende (internationale) events in o.a. Parijs, Madrid en Barcelona.
Voor de bovenste beurscontainer kwam het idee om deze om te bouwen tot mobiele werkplek en deze te laten rondreizen op verschillende (circulaire) events. Het eerste circulaire event waar deze mobiele werkplek staat is Circular Valley (voorheen Circulaire Hotspot) te Hoofddorp en wordt gebruikt voor vergaderingen, private calls en als flexwerkplek.

Verschillende ketenpartners hebben het mogelijk gemaakt om de beurscontainer om te bouwen naar mobiele werkplek; zoals Scheuten Glas (isolerende beglazing), Bloem Sealants (Renoseal, elastische stoppasta), HERTALAN (EPDM dakbedekking), B&C project (binnenzonwering) en DESKO (circulaire kantoorinrichting). 

Deze mobiele werkplek is nog te bewonderen en te gebruiken tot medio september op Circular Valley, Rijnlander 916, 2132 MN, Hoofddorp. Meer info: www.circularvalley.com

foto van Desko Kantoormeubelen.foto van Desko Kantoormeubelen.foto van Desko Kantoormeubelen.


Datum toevoeging: 20-04-2017 De Bibliotheek van UvA/HvA heeft weer 32 mooie (nieuwe) stoelen

Deze Ahrend 220 stoelen waren nog in een goede technische staat, alleen de stof was versleten. Door deze stoelen over te stofferen met een luxe kwaliteitsstof, kunnen deze stoelen weer jaren mee! Dit is een mooi voorbeeld van Circulair inrichten. Meer weten over de mogelijkheden van refurbish en opnieuw stofferen van bureaustoelen? https://desko.nl/stofferen-bureaustoel.html


Datum toevoeging: 18-04-2017 Building Holland 2017 was een groot succes!

Weer terug op het nest kijkt Desko met nieuwe energie terug op Building Holland 2017. Het begon voor Desko met een spectaculaire opening op het podium, namelijk de uitreiking van de 1e plaats voor Desko van het Loyaliteitsprogramma van Building Holland. Met 310 punten hadden wij alle partners achter ons gelaten. Na de uitreiking volgde er een vliegende start van deze 3 dagen, samen met alle partners van Building Holland was er tijdens een speeddate sessie gelegenheid om te netwerken, nieuwe leads op te doen en nieuwe samenwerkingen te ontdekken.

Verspreid over de dagen vonden er expertmeetings over specifieke onderwerpen plaats op de stands van de partners en gaf Michael Kuiper een aantal keynotes over het behoud van bestaande waarde. Ook Michael zijn nominatie voor de ABN AMRO Duurzame 50 was er een om trots op te zijn, Michael eindigde op de 46e plek. Deze prijs wordt jaarlijks tijdens Building Holland uitgereikt aan de persoon die over genoeg daadkracht, charisma, contacten en visie beschikt om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Ook heeft Desko tijdens Building Holland de nieuwe samenwerking met ‘Van de Bouwplaats’ kunnen bekronen, door in de centrale hal wat eye-catchers te laten zien die uit deze samenwerking zijn voortgekomen, waaronder het ‘Werk(t)huis’ ontworpen door Bokkers van der Veen architecten. Het doel van 'Van de Bouwplaats' is een afvalvrije bouwplaats. Zij willen dit bereiken door afval van de bouwplaats van Hattum en Blankevoort en andere bouwers uit het concern van Volkerwessels in te zamelen en dit te gebruiken voor het maken van andere producten.

Desko ziet zichzelf als belangrijke aanjager voor het behoud van bestaande waarde in de kantooromgeving. Door het ontwikkelen van een waardescan met grondstoffenpaspoort en een digitale marktplaats voor afbouwmaterialen, is Desko met haar producten en diensten de noodzakelijke aanvulling voor een gezonde en circulaire werkomgeving. Want waarom alleen een duurzaam gebouw? Meubilair en afbouw is net zo belangrijk. Wij kijken nu al uit naar volgend jaar en danken de organisatie voor de goede zorgen en onze relaties voor het bezoeken van onze stand.

foto van Desko Kantoormeubelen.foto van Desko Kantoormeubelen.foto van Desko Kantoormeubelen.foto van Desko Kantoormeubelen.


Datum toevoeging: 11-04-2017 Desko op de 1e plek van het loyaliteitsprogramma van Building Holland

van 11 t/m 13 april staat Desko op de beurs Building Holland, waar wij u alles vertellen over de waardescan met grondstoffenpaspoort.

Vandaag opende BuildingHolland met de uitreiking van de top 10 van het loyalitietsprogramma, waar Desko nummer 1 is geworden.
Super trots zijn we dus op onze prijs en oorkonde.

 

foto van Desko Kantoormeubelen.

 

 


Datum toevoeging: 03-04-2017 Desko versnelt circulaire transitie met refurbished kantoormeubilair

Refurbished kantoormeubilair Desko

Het revitaliseren of refurbishen van gebruikte producten speelt een centrale rol in de circulaire economie. Hierdoor gaan producten langer mee en worden schaarse grondstoffen langer in de keten gehouden. Kantoorinrichter Desko laat zien dat het refurbishen van kantoormeubilair zowel economisch als ecologisch verantwoord is.

31-03-2017 12:15 | DOOR: FITRIA JELYTA

Samen met Desko sloot bouwconcern Bam in 2013 een overeenkomst af om invulling te geven aan Bam-huizen, een hybride kantoorconcept waarin verschillende werkmaatschappijen van Bam op dezelfde kantoorlocatie zijn gehuisvest. Doel is om efficiënter om te gaan met de kantoorhuisvesting en werkplekken te creëren die precies zijn afgestemd op de behoefte van de gebruiker en de aard van de werkzaamheden.

Slim werken met circulair kantoormeubilair

“In de panden van Bam staat kwalitatief goed kantoormeubilair dat nog enkele jaren mee kan gaan. Vanuit onze duurzaamheidsambitie hebben we partijen gezocht die samen met ons kunnen kijken naar hergebruik van het bestaande kantoormeubilair. Met deze vraag hebben we Desko benaderd”, vertelt Peter van der Tas, facility manager bij de Koninklijke Bam Groep.

“Zo bleek dat gebruikte bureaustoelen en conferentiestoelen gemakkelijk opnieuw gestoffeerd kunnen worden. Ook zijn de werkbladen van vergadertafels eenvoudig te vervangen en kan het onderstel een eigentijdse kleur krijgen door het opnieuw aanbrengen van een verflaag. Om in het nieuwe kantoorconcept duurzaam en verantwoord om te gaan met gebruikt kantoormeubilair, hebben we samen met Desko besloten de meubelstukken te refurbishen. Door het hergebruik van ons kantoormeubilair zijn we erin geslaagd kapitaalvernietiging te voorkomen en onze milieuvoetafdruk te verkleinen.”

Inmiddels heeft Bam een groot aantal kantoorlocaties omgebouwd tot het hybride kantoorconcept. Daarin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het refurbish-concept van Desko. Afhankelijk van het gerevitaliseerde meubelstuk zegt Van der Tas tot 40 procent kosten te besparen ten opzichte van de aanschaf van nieuw kantoormeubilair.  

Behoud van bestaande waarde

De keuze om bestaand kantoormeubilair te revitaliseren in plaats van nieuw meubilair aan te schaffen, is echter niet voor veel bedrijven vanzelfsprekend, stelt Michael Kuiper, directeur van Desko. Bij de herontwikkeling van nieuwe werkplekken of inrichting van kantoorgebouwen wordt meteen gedacht aan de aanschaf van nieuw kantoormeubilair.

Vaak hebben bedrijven geen idee welke waarde ze in handen hebben met het kantoormeubilair dat ze eerder hebben gebruikt en van plan zijn weg te gooien. “In de circulaire economie staat het behoud van bestaande waarde centraal. Waarom zou een bedrijf dan zijn kantoormeubilair volledig nieuw aanschaffen en gebruikte meubelstukken weggooien als de levensduur van het meubilair kan worden verlengd door te refurbishen?”, zegt hij.

In het proces van refurbishen kan Desko gebruikt kantoormeubilair, zoals bureaustoelen, stofferen en van een andere kleur voorzien. Daarnaast voorziet het bedrijf gebruikte vergadertafels of kantinetafels van nieuwe bladen, worden de meubelstukken schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Na het revitalisatieproces is het gebruikte meubelstuk volgens Kuiper bijna niet meer te onderscheiden van een nieuw meubelstuk.

De cirkel rond

Het gerevitaliseerde kantoormeubilair is bovendien goedkoper dan de aanschaf van nieuwe meubelstukken. Wanneer bedrijven besluiten om gebruikt kantoormeubilair te refurbishen, leidt dat tot een vermindering van de milieuvoetafdruk. Kuiper: “Doordat er minder nieuwe grondstoffen worden gebruikt voor het maken van nieuw meubilair, draagt een bedrijf dat kiest voor refurbished kantoormeubilair bij aan aanzienlijke CO2-reductie.”

Om de keten van het circulaire kantoormeubilair volledig te sluiten, ziet Desko kansen om samen met externe partijen te werken aan een geheel nieuw product dat ontstaat uit de materialen die vrijkomen bij het revitalisatieproces. Zo kan het garen van gebruikte bureaustoelen, dat vrijkomt bij het stofferen, opnieuw worden gebruikt in het productieproces van circulaire truien.

“Desko geeft in de praktijk dan ook het juiste voorbeeld van circulair ondernemen”, zegt Kuiper. “Samen met de start-up Loop.Alife, dat circulaire truien maakt, onderzoeken we de mogelijkheden om het gerecyclede materiaal in het productieproces van het kledingmerk te gebruiken.”

Verantwoorde en logische keuze

Volgens de Desko-directeur kiezen bedrijven bij de inrichting van kantoorgebouwen snel voor de aanschaf van nieuw meubilair, omdat de organisaties vaak onterecht denken dat refurbishen meer geld kost dan de aanschaf van nieuwe meubelstukken. “Veel bedrijven denken ook dat refurbishen veel tijd in beslag neemt”, zegt Kuiper.

De kantoorinrichter brengt daar verandering in door de mogelijkheid te bieden om gebruikte meubelstukken op locatie te stofferen. Verder kunnen bedrijven ook tijdelijke meubelstukken, zoals bureaustoelen en werkplekken van Desko, in gebruik nemen terwijl het bestaande kantoormeubilair wordt gerevitaliseerd.

“Net als Bam moeten andere bedrijven bewust worden over de manieren waarop ze zowel kostenbesparing kunnen realiseren als hun bijdrage in duurzaamheid kunnen vergroten”, zegt Kuiper. “Als de bedrijven eenmaal inzien hoeveel voordelen het refurbishen van kantoormeubilair oplevert, dan is dit circulaire verdienmodel niet alleen een verantwoorde, maar ook een logische keuze.”


Datum toevoeging: 24-03-2017 Michael Kuiper bij de laatste 50 van ABN AMRO Duurzame 50

Michael Kuiper

ABN AMRO Duurzame 50

In de top van de ABN AMRO Duurzame 50 staan enkel mensen die zorgen voor systeemverandering. Op woensdagavond 12 april 2017 tijdens het Green Tie Gala zal bekend worden wie de opvolger is van de ABN AMRO duurzame 50.

Lees meer over de nominaties http://www.duurzame50.nl/genomineerden-2017/c/michael-kuiper

http://www.duurzame50.nl/genomineerden-2017/c/michael-kuiperhttp://www.duurzame50.nl/genomineerden-2017/c/michael-kuiper