Nieuws

Winkelnieuws

Datum toevoeging: 14-09-2017 Vergroot je markt met een duurzaam assortiment en neem een kijkje in de keuken bij ProComm, Mid Ocean Brands en Desko

Wat zijn voor jou de belangrijkste criteria wanneer je inkoopt? Je let vast op de prijs, kwaliteit en levertijd. Maar je merkt wellicht ook dat steeds meer klanten vragen om duurzame producten. Ze willen weten of jouw producten wel onder verantwoorde milieu- en arbeidsomstandigheden gemaakt zijn. Hoe speel je in op die vraag?

 

Neem een kijkje in de keuken bij ProComm, Mid Ocean Brands en Desko

Op woensdag 1 november geven groothandelaren ProComm, Mid Ocean Brands en Desko een kijkje in de keuken van hun duurzame bedrijfsmodel. Ze vertellen hoe zij zorgen voor een verantwoord geproduceerd assortiment en beantwoorden al jouw vragen daarover. Je krijgt een rondleiding door het magazijn van Mid Ocean Brands en je gaat ook zelf aan de slag: hoe kun je de lessons learned toepassen in jouw bedrijf?

 

Ken je keten: zo doen zij het

ProComm Partners BV richt zich onder andere op de arbeidsomstandigheden waaronder haar producten gemaakt worden. Dit is zeker niet eenvoudig omdat het merendeel van de producten in het verre oosten geproduceerd wordt en zij daar zelf geen continue controle op kan hebben. Daarom werkt ProComm met toeleveranciers die deze controles wel zo optimaal mogelijk uitvoeren.

Mid Ocean Brands (MOB) is zo’n toeleverancier/importeur/groothandel. Door al haar procedures hier goed op in te richten heeft ProComm het CSR Gold certificaat van de branchevereniging PPP kunnen behalen. Wat dit inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken vertellen zij graag op 1 november.

Kantoorinrichter Desko vindt dat het vervangen van ‘oude’ kantoormeubels niet mag resulteren in weggooien. De groothandelaar streeft ernaar om zoveel mogelijk kantoormeubels te hergebruiken. Door meubels te refurbishen of te hermodelleren geeft Desko ze een tweede en derde levenscyclus. Desko verkoopt, verhuurt en leaset kantoormeubilair. Hoe dat precies in zijn werk gaat en wat het oplevert voor het bedrijf én het milieu, vertelt Tessa van der Meer, verantwoordelijk voor circulaire innovatie bij Desko.

 

Programma

15.30                Inloop met koffie en thee

16.00                Welkom door MVO Nederland & branchevereniging PPP (Platform Promotional Products)

16.10                Duo-lezing: promotieartikelen met een goede komaf

 • Duurzame ambitie ProComm en samenwerking met Mid Ocean Brands
 • Hoe garandeer je duurzame omstandigheden in je keten?
 • CSR Gold certificaat

Sprekers: Joop van Veelen, directeur ProComm & Petra van Elteren, Liability Officer Product & Social Compliance bij Mid Ocean Brands

16.40                Groene groothandel: verduurzamen vanuit de core business

 • Van duurzame bedrijfsvoering naar duurzame producten
 • Circulair ondernemen vanuit de positie als groothandelaar

Spreker: Tessa van der Meer, verantwoordelijk voor circulaire innovatie bij Desko

17.00                Korte break

17.10                Aan de slag: wat kan ik morgen doen?

 • Aan de hand van een interactieve werkvorm gaan alle deelnemers aan de slag: waar ligt jouw eigen duurzame potentieel? Hoe kan je je daarin onderscheiden?

Begeleid door Hanneke van der Heijden & Annemarie Teuns, MVO Nederland

18.00                Wrap-up

18.15                Rondleiding Mid Ocean Brands

18.30                Netwerkborrel met soep en broodjes

19.30                Einde

 

Doelgroep

Groothandelsbedrijven en hun ketenpartners

 

Inschrijven

Meld je aan via dit inschrijfformulier.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het bedrijfsbezoek. Wel rekenen we na inschrijving op je komst. Ben je onverhoopt toch verhinderd? Laat het ons dan op tijd en uiterlijk twee dagen van te voren weten. Zo beperken we samen voedselverspilling!

 

Contact

Heb je vragen over het bedrijfsbezoek? Neem contact op met Annemarie Teuns via [email protected]

 


Datum toevoeging: 22-08-2017 Desko heeft nieuwe Euro 6 vrachtwagens in gebruik genomen. Schoner rijden en minder uitstoot!


Datum toevoeging: 22-08-2017 Desko en het PIT lab: Een levend experiment van circulair ontwerpen, bouwen, en samenwerken

Het gebied rond Sloterdijk is een gebied in opkomst. Sloterdijk is nu nog een werkwijk; hoogbouw, kantoren en bedrijfslocaties kenmerken het straatbeeld maar daar komt langzaam verandering in. Stapsgewijs verandert Sloterdijk de komende jaren in een gebied met bedrijven, woningen, horeca en recreatie naast elkaar. Er komt een flink aantal nieuwe woningen bij. Karin Dorrepaal en Saskia Oranje van DOOR architecten zijn nauw betrokken geweest bij het maken van de visie voor woningbouw in Sloterdijk. Twee jaar geleden stapten ze met een team van tien man sterk in een groot avontuur, met het PIT lab in de Tuin van BRET als resultaat. Vanmiddag is er alle reden voor een feestelijk sneak preview voor de founding partners.    

Donderdag 13 juli 2017: sneak preview voor onze partners

Midden in de wijngaard staan alle founding partners van het PIT lab foto’s te maken en bij te praten over het resultaat. Karin vertelt hoe de Tuin van BRET tot stand is gekomen en wat er in de andere paviljoens gaande is. “Initiatiefnemer Wouter Valkenier had de droom om een duurzaam dorpje van rode zeecontainers te maken. En zo de menselijke maat terug te brengen in Sloterdijk. Hij start hier de Upcycle University. Iets verderop staat de KERK VAN BRET, een plek voor creatieve ondernemers van Anton Fasel en Yvonne Modderman. Yvonne zette ook de eerste stadswijngaard van Amsterdam ‘Wijn van BRET’ op. In totaal zijn er straks zo’n tien bedrijven gevestigd in de Tuin. De reden dat wij onderdeel willen zijn van de Tuin van BRET is met name vanwege duurzaamheid dat iedereen hier hoog in het vaandel heeft staan.”
 

“Deze stap past bij DOOR omdat we al onze projecten benaderen vanuit een brede duurzame blik. Dat gaat verder dan materiaal, energie of natuur, het heeft ook te maken met sociale duurzaamheid. Dan moet je denken aan het versterken van relaties onderling. Door bijvoorbeeld middelen met elkaar te ruilen of door het uitwisselen van expertise. Dat kan het startpunt zijn om ook op de andere vlakken een stap vooruit te kunnen zetten. De circulaire gedachte staat heel dicht bij onze visie. Maar dat betekent niet dat elk project, voor elke opdrachtgever, meteen volledig circulair kan worden ontworpen en gebouwd. In theorie zijn we heel ver, maar de circulaire praktijk is nog weerbarstig. Wij zien het als onze rol om deze manier van werken in de bouw te verbreden. PIT lab is letterlijk onze speeltuin om hierin te leren. Als wij door eigen ervaring weten waar je tegenaan loopt, kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden en onze opdrachtgevers beter van dienst zijn. Bij de totstandkoming van PIT lab was samenwerking voor ons ongelooflijk belangrijk. Wij hebben partners gezocht die net als wij circulariteit belangrijk vinden. Partijen die een gelijkwaardige partnerschap wilden aangaan en dit eveneens als een leerproces zien, waarbij wederkerigheid, het ruilen van middelen, expertise en diensten, het basisprincipe was. Nieuwe economie kun je zeggen, maar eigenlijk natuurlijk juist een heel oud systeem.”

Sloterdijk is letterlijk constant in bedrijf; door het geluid van heien van betonpalen kan niemand elkaar meer goed verstaan. We keren naar binnen voor de lunch en voeren vervolgens een pittige discussie aan de hand van verschillende stellingen met alle partners. En hoe kan het ook anders, dat wordt niet een statisch gesprek, zittend op een stoel aan een tafel. Noor Huitema van Copper8 leidt de discussie. Noor: “We hebben ervoor gekozen om verschillende stellingen voor te leggen waar de partners voor of tegen kunnen zijn. Door een denkbeeldige lijn te trekken in het midden van de ruimte kan men bij elke stelling de ja of de nee kant kiezen. Denk aan het televisieprogramma ‘Walk the line’. De stellingen hebben we verdeeld over vier thema’s; circulair ontwerpen, circulair bouwen, circulair samenwerken en het circulair verdienmodel.”

Voor we van start gaan geeft Jeroen Verberne van Alba Concepts antwoord op de vraag hoe DOOR architecten met hun PIT lab zelf scoren op de mate van circulariteit. Het antwoord: 67%

De eerste reactie van DOOR Architecten was matig enthousiast. Een 6,7 is maar net een voldoende. Dat ligt volgens Jeroen totaal anders! “Het PIT lab scoort ontzettend hoog. Een honderd procent score is een utopie.” Alba Concepts heeft een beoordelingsmodel ontwikkeld dat het circulariteitsniveau van een gebouw meet: de Building Circularity Index (BCI).

Jeroen: “De circulaire economie is in de bouw- en vastgoedsector een containerbegrip geworden en kent inmiddels vele definities. De BCI maakt het mogelijk om het circulariteitsniveau van gebouwen te bepalen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de thema's Circulariteit en Economie. Het thema Circulariteit is te vertalen in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) en randvoorwaarden. Het thema Economie kan een mogelijke driver zijn om circulariteit te versnellen. Dit onderscheid biedt de mogelijkheid om een Circulariteit Index (CI) te bepalen op zowel het product-, element- als gebouwniveau. Het is in alle fasen mogelijk om het circulariteitsniveau van het (toekomstig) gebouw te bepalen. Voor DOOR architecten is het circulariteitsniveau na de realisatie doorgerekend. Waarom het PIT lab zo hoog scoort? Dit is mede te danken aan de toepassing van natuurlijke materialen. Daarnaast heeft DOOR architecten bewust ingezet om zo veel mogelijk materialen te gebruiken die anders naar de sloop waren gegaan. Op deze manier verleng je de functionele levensduur van materialen. Verder is er veel aandacht geweest voor de verbindingen en de type/toegankelijkheid van deze verbindingen. Door materialen zo te ontwerpen dat ze makkelijk demontabel zijn, kunnen deze in de toekomst op een hoogwaardige manier worden hergebruikt. Naast circulariteit maakt de BCI het mogelijk om duurzame randvoorwaarden mee te nemen in een ontwerp. Denk hierbij aan energie, toxiciteit, water, gezondheid en sociale verantwoordelijkheid. Kortom, DOOR mag trots zijn op deze circulaire ontwikkeling!"  

Voor DOOR architecten was het bijzonder leerzaam hun eigen werk wetenschappelijk door te meten. "Het scherpt je eigen denken aan en leidt tot discussie. Wat is circulair? Wat is duurzaam? Bij het meten van circulariteit ligt de focus op waar bestaat het materiaal uit, is het nieuw of oud, hoe zit het vast, kan ik er nog goed bij en wat kan ik er in de toekomst mee? Maar hoe weeg je hergebruik en dus levensduurverlenging van een keuken die anders naar de sloop was gegaan, tegen een nieuwe keuken die volledig remontabel is? De laatste scoort al snel hoger op circulariteit, maar is niet per se duurzamer. Ons startpunt was zoveel mogelijk hergebruik, maar soms hebben we bewust voor nieuw gekozen. Het PIT lab heeft uiteindelijk 75m3 aan materiaal gebruikt, waarvan slechts 18m3 nieuw. We hebben niet eerst al het materiaal verzameld maar steeds gekeken naar wat voor materiaal er beschikbaar kwam. Dat betekent snel reageren, je ontwerp aanpassen en  nauw overleg met de bouwer. Spontaan ontwerpen dus. Dat is afweging. Als je terugkijkt heeft het vaak heel goed uitgepakt, maar er zijn natuurlijk ook dingen die je anders had willen doen. Dat is weer kennis voor de toekomst."

Levendige discussie aan de hand van verschillende stellingen

Tijdens het bespreken van de stellingen is het niet verrassend dat de partners veelal hetzelfde denken over circulariteit. Zo is iedereen het erover eens dat circulariteit een omslag in het denken vergt. En niet iedereen is daar al klaar voor. De idee dat materialen nieuw moeten zijn en aan bepaalde afmetingen moeten voldoen moet worden losgelaten. Ook in de losmaakbaarheid van materialen is nog veel groei mogelijk. Zoals Jeroen al opmerkte is 100% circulaire bouw nog niet realistisch. Als het lukt deels circulair te bouwen, is dat een succes en daarmee voelt men zich mede eigenaar van het materiaal of het gebouw.

Een verrassend moment is als bij de stelling ‘ik weet hoe ik circulair moet bouwen’ bijna iedereen aan de ‘nee-kant’ van de lijn staat. Naar voren komt dat niemand de kennis alléén in huis heeft, van opdrachtgever tot bouwer, je hebt alle partners in het bouwproces nodig om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen.  

Of een opvallende bescheidenheid. Een van de partners spreekt uit nog geen circulair project te hebben gedaan. Maar hoe zit het dan met PIT lab? Rekent hij dat niet tot een van zijn projecten? ‘Ja’, was het antwoord, ‘maar ik kwam in actie door de vraag van DOOR, dus mijn bijdrage was nog reactief. Als ik er proactief in stap, dan zijn het écht mijn circulaire projecten.’

Gaat circulariteit de hele business omvormen? De meningen zijn redelijk gelijk verdeeld. De ene helft denkt dat bedrijven die niet meegaan en hun businessmodel niet veranderen, in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben. De andere helft is genuanceerder, circulariteit zal voor iedereen een belangrijk thema worden, maar niet voor alle partijen veranderd het de hele business.

Tijd voor de opening van het PIT lab

Alle stellingen zijn besproken. De wens om in de toekomst meer met elkaar samen te werken en zo bij te dragen aan de circulaire ontwikkeling, ook in Sloterdijk, is uitgesproken. Iedereen is enthousiast over de interactieve bijeenkomst. Bij wijze van officiële opening van PIT lab en afsluiting van deze dag plantten alle partners een wilde wingerd tegen de houten gevelwand. Dan is het tijd voor een afsluitende borrel met zicht op de wijngaard van Wijn van BRET. Nu wordt ook duidelijk waar die licht pittige geur van verse pepers vandaan kwam. In de keuken op de begane grond staat El Jefe biologische salsa-saus te maken. Zijn pepers groeien straks in de kas. Uiteraard kan iedereen de drie verschillende salsa’s nu proeven, als beloning voor de pittige discussie. Vandaar de naam; het PIT lab. 

 

Volgens Alba Concepts zijn er ongeveer 160 definities van circulariteit. Wij gebruiken deze middag de volgende:

Circulair ontwerpen

Circulair ontwerpen houdt in ‘open’ ontwerpen waar enerzijds maximaal gebruik wordt gemaakt van hergebruikte materialen. Je speelt in op het actuele aanbod, dus niet het ontwerp is leidend, maar het materiaal. Anderzijds wil je ontwerpen met herbruikbare materialen en producten die zo veel mogelijk demontabel zijn.

Circulair bouwen

Werken met reeds gebruikt materiaal vergt het een en het ander van de mensen op de bouwplaats. Hergebruikt materiaal heeft niet altijd de standaard afmetingen. Bovendien kunnen materialen later vrijkomen dan aanvankelijk gepland. Daarnaast wil je op de bouw alles zo maken dat het materiaal ook weer demontabel is.

Circulair samenwerken

Een circulaire economie is een economie waarin stakeholders met aanvullende expertises samenwerken om de waarde van producten en materialen te maximaliseren. Hierbij wordt samengewerkt op basis van transparantie en langere termijn win-win situatie voor alle stakeholders. Er wordt ingezet op echte ketensamenwerking waardoor we bijdragen aan het minimaliseren van de uitputting van natuurlijke bronnen en creëren we een positieve impact op maatschappij en milieu.

Circulair verdienmodel

Een circulair verdienmodel geeft weer op welke wijze een partij geld verdiend, op verschillende niveau’s. Het doel van circulaire verdienmodellen is het borgen van samenwerken en het bereiken van maximale circulariteit waarbij meer waardes dan alleen direct financieel worden nagestreefd (o.a. biodiversiteit, inzet van mensen, milieu).

 

Wat vinden de founding partners van PIT lab?

Eigen Haard

Het realiseren van PIT lab is een proces geweest waarin stap voor stap partijen werden gezocht om het te kunnen realiseren. De eerste partij was corporatie Eigen Haard. Niek Polak en Jurgen van de Laarschot zijn door een samenwerkingsverband op een project in Amsterdam West al goede bekenden. Jurgen: “Voor een stedenbouwkundig plan waar duurzaamheid een belangrijke factor was, zochten we naar een jong architectenbureau met verfrissende ideeën. Dat vonden we in DOOR architecten. In dat contact ging het uiteraard ook over de Tuin van BRET, nota bene in onze achtertuin want wij zijn ook gevestigd op Sloterdijk. We wilden als corporatie graag meedenken over wat wij voor DOOR zouden kunnen betekenen. In Uithoorn waren we bezig met de sloop van hoogbouw. Materialen zoals sanitair, betontegels en houten balken hebben we aan DOOR gegeven. Het heeft ons er weer meer bewust van gemaakt dat sloop niet altijd nodig is. Materialen kun je hergebruiken. Ik zag in de discussie met alle partijen die op een of andere manier hebben meegewerkt aan de realisatie van PIT lab een bewustwordingsproces. Hoe kunnen co-makers hun steentje bijdragen? Door bij elkaar in de keuken te kijken word je bewuster van de vraag hoe het ook anders kan. Hoe kun je circulariteit in je bedrijfsvoering integreren. Het is misschien kwetsbaar en zelfs angstig dingen op een andere manier te doen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het een absolute meerwaarde heeft. Door een gemeenschappelijk resultaat als doel te hebben blijven alle partijen scherp. In een samenwerking waar het niet gaat om gelijk zijn, maar wel om gelijkwaardigheid, kun je zó veel meer bereiken. Juist als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.”

 

Pieters bouwtechniek

Frank Meijer van Pieters Bouwtechniek vindt het leuk om co-maker te zijn van dit project. Frank: “Duurzaamheid is nu natuurlijk een hot item, maar het gaat verder dan dat. Wij voelen ons daadwerkelijk mede-eigenaar. Niet op papier, maar in het gevoel. PIT lab is een goed voorbeeld hoe je circulair kunt bouwen, ontwerpen en samenwerken. Zoals de constructie er nu staat kun je de hele boel makkelijk oppakken en ergens anders neerzetten. Dat is vrij simpel. En je kunt de constructie hergebruiken. Al ga ik ervan uit dat DOOR architecten de komende 10 jaar een onderdeel van de Tuin van BRET blijft. Ze zijn wat dat betreft een voorbeeld voor andere bedrijven die meer willen beteken voor de wereld. Ik geloof niet dat circulariteit perse goedkoper is, het hoeft ook niet duurder te zijn. Als het ten opzichte van ‘traditioneel’ ontwerpen en bouwen in prijs gelijk kan blijven en het heeft minder nadelige effecten op de footprint, dan is dat voor mij genoeg meerwaarde om hier vaker bij stil te staan.”

 

CBOX

De opvallende rode containers waar PIT lab van gebouwd is, zijn geleverd door CBOX Zeecontainers. Miquel Tjong-a-Hung kende het project Tuin van BRET en kwam zo in contact met DOOR architecten. Miquel: “Het is ons werk zeecontainers op te kopen en te verhuren of te verkopen. De vraag van DOOR architecten is voor ons dagelijkse business. Onze containers zijn meerdere keren op zee gebruikt. Circulair bouwen is voor ons eigenlijk niet een thema, hoewel ons basisproduct, de zeecontainer, een circulair product is.

 

Hemubo

Hemubo is al langere tijd partner van DOOR architecten. In die hoedanigheid heeft Hemubo een adviserende rol gespeeld bij het realiseren van PIT lab. Leo Verlaan was het aanspreekpunt en heeft van overal en nergens materialen vandaan gehaald en ons met co makers in contact gebracht. Bij de sneak preview was Didier Martens aanwezig. Hij vindt circulariteit belangrijk en ziet er toekomst in. Didier: “Zoals we tijdens de discussie al zagen is het moeilijkste van circulariteit de omslag in het denken. Het is net als met een nieuwe taal leren. Je kent op een gegeven moment de woordjes en je kunt er zelfs een zin van formuleren, maar daarmee ken je de taal nog niet. Pas als je in de nieuwe taal gaat denken kun je zeggen dat je de taal hebt geléérd, ‘m eigen hebt gemaakt. Dat is met circulariteit ook. Ik merk bij onze opdrachtgevers dat ze wel weten wat circulair bouwen is, maar ze kunnen nog niet circulair denken. Ze denken traditioneel, ze doen wat ze al jaren doen. En dat gaat goed. Ik geloof dat er uiteindelijk zo veel vraag komt naar bestaande bouwmaterialen dat er een verdienmodel in zit. Op dit moment betekent circulair bouwen nog een extra fase in het proces en dat kost nu nog geld. Bovendien voelt men de urgentie nog niet: ‘Er is voldoende hout, dus waarom zouden we bestaand hout gebruiken als we het ook nieuw en in de exacte afmetingen kunnen kopen?’

Ik vond de sneak preview erg inspirerend. Door met elkaar de discussie aan te gaan leer je op welke manier collega’s uit je directe netwerk bezig zijn met circulariteit. Een volgende stap is met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen in circulair ontwerpen en bouwen. Ik vind dat een mooie ontwikkeling.”

 

Schipper Kozijnen

Jappe Dekker van Schipper Kozijnen kreeg de vraag van DOOR architecten om kozijnen te leveren die anders afgeschreven zouden worden. Jappe: “Ik vond het eerst een rare vraag, aangezien het in de bouwwereld nog niet gebruikelijk is om op deze manier te denken en kozijnen een tweede leven te geven. Ik werd er echter wel enthousiast van. Al was het enige dat ik kon bieden, oude kozijnen uit renovatieprojecten. ‘Die zullen ze wel niet willen hebben’, was mijn gedachte. Toen we hierover in gesprek raakte en ik foto’s stuurde van kozijnen die wellicht hergebruikt zouden kunnen worden waren Karin en Saskia heel positief. We hebben gekeken naar twee dingen, of de kozijnen passen in het ontwerp van PIT lab en of de levensduur en dus de kwaliteit van de kozijnen nog goed was. Dat was beide het geval. Op dit moment zijn we ook bezig of we kozijnen uit een lopend project kunnen toepassen voor de kas.

 

Doordat DOOR met deze vraag kwam ben ik me meer bewust geworden van het feit dat we er nog te weinig mee bezig zijn om kozijnen een tweede leven te geven. De oude kozijnen voeren we nu af en dan worden ze gerecycled, wat min of meer budget neutraal is. Eigenlijk is dat zonde, want voordat de kozijnen gerecycled zijn, zijn er weer meerdere bewerkingen gedaan. De kozijnen een letterlijk tweede leven geven is in dit geval een mooiere oplossing. Kunststof kozijnen kunnen met gemak twee of meer keer gebruikt worden, het hangt vooral af van het onderhoud dat gedaan is door de jaren heen. Een kunststof kozijn heeft een levensduur van 50-70 jaar, maar in de praktijk wordt er niet genoeg geïnvesteerd in onderhoud en wordt het kozijn na 30 tot 40 jaar afgevoerd. Dat is natuurlijk eeuwig zonde! Wij hebben de ambitie om hier in de toekomst meer mee te gaan doen, wat betekent dat wij onze eigen mensen en onze relaties erop attent moeten gaan maken dat een tweede leven voor kunststof kozijnen goed mogelijk is. Ik merkte bij de sneak preview dat alle partijen erg enthousiast zijn over het circulaire denken. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst, want samenwerken is hierin uiteraard essentieel.”

 

Robuflex

Geen PIT lab zonder een aannemer die daadwerkelijk gaat bouwen. Hemubo, die vaker werkt met Robuflex als onderaannemer, is de schakel tussen DOOR en Robuflex. Roland van de Weide: “DOOR architecten kan van alles bedenken en ze hadden ook duidelijke ideeën over isolatie, dakbedekking, buitengevels, verwarming en uiteraard over de uitstraling van het gebouw. Wij zijn praktisch ingesteld, kán het ook wat DOOR wil? Een voorbeeld was de gevelbekleding. DOOR wilde dat natuurlijk doen met circulair materiaal. Dat werd hout. Een goed idee, alleen waar we in de praktijk tegenaan liepen was de levering. Toen wij begonnen met de Tuin van BRET was men ergens anders vloeren aan het slopen. Dat sloophout zouden wij weer gebruiken. Maar als bouwer wil je alles meteen hebben, dan kun je door. Er zat behoorlijk wat tijd tussen de eerste en de laatste balk die we met mondjes maat binnenkregen. Dat kost geld en ergernis. Waar we naar toe zouden moeten, en ik weet dat onder andere Beelen en Desko daar al mee bezig zijn, is opslag. Als gebruikt bouwmateriaal ergens in de opslag ligt kun je het direct op de bouwplaats hebben als je het nodig hebt. Als er dan ook nog een makkelijk te vinden inventaris is van gebruikt materiaal is er nog veel groei mogelijk in deze markt. Ook daar zijn al initiatieven voor die DOOR ook gebruikt zoals o.a. Resource Nederland voor hun project samen met !MPULS voor de Gemeente Eindhoven, maar daar kan nog veel in gebeuren.”

 

Beelen Sloopwerken

Jeroen van Nieuwland van Beelen Sloopwerken is ervan overtuigd dat circulair ontwerpen en bouwen de toekomst heeft. Voor DOOR architecten heeft Beelen Sloopwerken een pand in Amsterdam Zuid gestript waar een boiler, meterkast en zonwering vandaan komen. Jeroen: “Een jaar of vijf, zes geleden is het begonnen toen grote kantorencomplexen leeg kwamen te staan. Het onderhoud werd zo duur en de panden werden maar niet verhuurd. De eigenaren besefte dat ze iets moesten met de materialen. Downcyclen werd al gedaan, van de af te voeren materialen werden nieuwe bouw materialen gemaakt. Maar upcyclen, de bouwmaterialen hergebruiken, gebeurde veel minder. Inmiddels zijn wij er al zo veel mee bezig dat je kunt zeggen dat we een warenhuis hebben vol materiaal. Architecten kunnen samen met hun opdrachtgever in het voortraject veel beter nadenken over welke gebruikte materialen ze nodig hebben. Tijdens de sneak preview vond ik het interessant andere partijen te ontmoeten die net als wij hier mee bezig zijn. Er staan miljoenen vierkante meters leeg met bij wijze van spreken totaal nieuwe systeemwanden, kozijnen en zelfs meubilair. Dat is eigenlijk heel logisch dat dat een tweede leven krijgt. Ik zie dus veel mogelijke samenwerkingsverbanden. Het is nu nog redelijk kleinschalig, maar ik geloof dat circulair bouwen uiteindelijk de norm wordt. Je ziet het nu trouwens ook al in nieuwbouw. Dat is allemaal prefab. Is het niet meer rendabel het voor een bepaalde functie te behouden, demonteer je de boel en zet je het, bijvoorbeeld in een andere vorm, op een andere plek.”

 

A3gm

Ruud van Adrichem van A3gm, adviseert over circulariteit. Ruud: “Onze core business is circulariteit en vanuit die expertise hebben wij met DOOR architecten mogen meedenken over duurzame, circulaire oplossingen in hun PIT lab. Wij zijn van het omdenken. Een voorbeeld: Als bij sloop 10% van de kozijnen nog goed is voor hergebruik, kijken wij juist naar die 90% die afgeschreven wordt. Wat kunnen we daar mee? Zo kwamen we samen tot een plan om de kas boven op het dak van PIT lab uit te voeren met een dubbele gevel van hergebruikte kozijnen. Een actieve gevel die werkt als klimaatbuffer. Via de spouw kan het binnenklimaat worden bijgestuurd, ook groeien hier planten die de lucht filteren. De buitenste schil van deze gevel mag best een beetje lek zijn, dan krijgen de planten gelijk water als het regent. Op die manier kunnen we juist de afgeschreven kozijnen weer gebruiken.”

 

Desko

De missie van Desko is helder; maximaal waardebehoud met minimale verspilling. Desko is gevestigd op Sloterdijk en zijn buren van DOOR architecten. Ze zijn gespecialiseerd in kantoorinrichting. Tessa van de Meer: “Wij hanteren een drie keer terugkoop programma. Dat houdt in dat als een bedrijf zijn meubels wil vervangen na gebruik van bijvoorbeeld zeven jaar, wij dat terugkopen, refurbishen en weer verkopen. Daarnaast zijn wij samen met DOOR architecten bezig om ‘fit’ meubilair te ontwikkelen. Dat is onderdeel van het experiment van het PIT lab. De ‘base-case’ is een strak interieur van circulaire meubels.  Straks krijgen écht afgedankte tafels en stoelen hier een slim 2e leven door gezamenlijke productontwikkeling. Tegelijkertijd testen de gebruikers het gebouw en zichzelf. Gemeten wordt bijvoorbeeld gebruiksgemak, beweging, akoestiek, lichtniveau en luchtkwaliteit.

In het PIT lab wordt alles bijgehouden, gemeten en getest. Op die manier zijn alle medewerkers onderdeel van dit experiment.”

 

Tuin van BRET

Het PIT lab staat in de Tuin van BRET, het eerste circulaire en ambachtelijke bedrijventerrein van Nederland. Gericht op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen: van verbruik naar gebruik, en van lineaire naar circulaire processen. Tuin van BRET is een initiatief van Studio Valkenier en samenwerking met Anthon Fasel, Yvonne Modderman, Michiel Poelmann en Thomas Boonstoppel.

We zijn onze founding partners ongelooflijk dankbaar dat ze samen met ons in dit avontuur zijn gestapt. Een dag als deze maakt ons optimistisch over wat er allemaal nog mogelijk is in ons werkveld op het circulaire vlak. We bevinden ons nu in een tussenfase, we zijn er van overtuigd dat het in de toekomst nauwelijks meer relevant is of iets tweede-, derde- of zoveelste hands is. Door elkaar uit te dagen, van elkaar te leren en elkaars perspectief beter te kennen, bereiken we gezamenlijk meer. We hopen dat een initiatief als PIT lab en de Tuin van BRET daarbij kan helpen.

 

Tekst: Frauke van Hulten
Beeld: Rob van Esch, Ruimtes in Beeld

 


Datum toevoeging: 19-07-2017 PERSBERICHT - PIT lab opent haar deuren!

AMSTERDAM - Vorige week ging in Sloterdijk het PIT lab officieel van start, een nieuw circulair testlab voor fit werken.

 

PIT lab

Het lab wordt een ultieme testcase voor gezond werken in circulaire architectuur. Centraal staan

effectief werken én fit naar huis gaan aan het einde van de dag. Negen zeecontainers vormen een

stoere, fijne plek voor werken en ontmoeten. PIT lab is een ontwikkeling van DOOR architecten, die

de plek ook zelf gaan gebruiken als huisvesting.

 

Sneak Preview

Een breed gezelschap van founding partners kwam samen voor een interactieve sessie over circulair

in praktijk; hoe ver zijn we? Noor Huitema van Copper8 daagde aan de hand van prikkelende

stellingen de aanwezigen uit om letterlijk over de streep te gaan.

 

 

Circulair samenwerken

Vele partijen maakten het PIT lab mogelijk. Partners Eigen Haard, Hemubo Bouw, Schipper kozijnen,

Beelen, Robuflex Bouw, CBOX, Pieters Bouwtechniek en A3GEM brachten elk materiaal, kennis of

kunde in.

Alba Concepts heeft de circulariteit van het PIT lab wetenschappelijk doorgemeten met hun Building

Circularity Index. Jeroen Verberne trapte het gesprek af met een voorlopige, maar veelbelovende

uitkomst. En het is nog niet af! Samen met DESKO ontwikkelt DOOR architecten de komende tijd het interieur

circulair verder. Al het meubilair geleend en onderdeel van het circulair design test lab van Desko.

De ‘base-case’ is een strakinterieur van circulaire meubels, maar straks krijgen echt afgedankte tafels en stoelen hier een slim

2e leven door gezamenlijke productontwikkeling. Tegelijkertijd testen de gebruikers het gebouw en zichzelf. Gemeten wordt bijvoorbeeld

gHet Circulair Design Lab is een fysieke landingsplaats in Amsterdam voor duurzame innovaties, waar partijen

samenkomen en zich laagdrempelige kunnen verdiepen in het circulair maken van een ontwerp of product.

In het Lab worden ontwerpen en ideeën tot leven gebracht, aangemoedigd en praktisch ondersteund door Desko'.ebruiksgemak, beweging, akoestiek, lichtniveau enluchtkwaliteit.

(Circulair Design Lab is een fysieke landingsplaats in Amsterdam voor duurzame innovaties, waar partijen samenkomen en zich laagdrempelige kunnen verdiepen in het circulair maken van een ontwerp of product. In het Lab worden ontwerpen en ideeën tot leven gebracht, aangemoedigd en praktisch ondersteund door Desko)))

 

Tuin van BRET

Het PIT lab staat in de Tuin van BRET, het eerste circulaire en ambachtelijke bedrijventerrein van

Nederland. Gericht op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen: van verbruik naar gebruik,

en van lineaire naar circulaire processen. Tuin van BRET is een initiatief van Studio Valkenier en

samenwerking met Anthon Fasel, Yvonne Modderman, Michiel Poelmann en Thomas Boonstoppel.

 

EINDE PERSBERICHT

 

Bent u op basis van dit persbericht geïnteresseerd voor een langer artikel of bijlage? Een mooi beelden

tekstverslag is beschikbaar op verzoek. Voor meer info neemt u contact op met Saskia Oranje:

Mail: [email protected]

Tel: 06 41360347

 

 


Datum toevoeging: 18-07-2017 Desko verlengt partnerschap Duurzaam Gebouwd met drie jaar

 

Desko verlengt partnerschap Duurzaam Gebouwd met drie jaar

Duurzaam Gebouw is voor Desko het platform met duurzame kennis en expertise in de bouw- en vastgoedsector. De missie van het Duurzaam Gebouwd om de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen, past helemaal bij onze visie en ambitie en zijn voor Desko de rede het partnerschap weer voor drie jaar te verlengen.

Duurzaamheid staat bij Desko ook hoog in het vaandel. Desko is een groot voorstander van ketensamenwerking en gelooft sterk in samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. Als wij onze kennis en ervaring kunnen delen op het gebied van duurzaam inrichten zullen we samen tot de beste oplossingen komen


Datum toevoeging: 17-06-2017 Een unieke samenwerking van Desko en start-up The Meetplant

foto van Desko Kantoormeubelen.

Met Desko heeft u gekozen voor de kantoorinrichter van de toekomst. Als bedrijf en individu ziet u een verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

Vanuit die ambitie en verantwoordelijkheid nodigen wij u uit deel te nemen aan Het Circulaire Netwerk: De community van duurzame koplopers die samen kosteloos werk- en vergaderplekken delen via het een online platform van The Meetplant.

Door werk- en vergaderplekken te delen wordt vastgoed optimaal benut en komt u op een unieke manier in contact met andere duurzame koplopers uit het netwerk.

Op www.hetcirculairenetwerk.nl leest u wat deelname aan dit netwerk u oplevert.  
Ook vind u meer informatie over de aanmeld procedure die geldt t/m 30 september 2017.

 

Het Circulaire Netwerk: De voordelen op een rij

Houd u kantoor in de Randstad, maar zijn uw medewerkers ook regelmatig elders in het land te vinden? Of juist andersom? Dit levert deelname aan Het Circulaire Netwerk u op:

 • Toegang tot werk- en vergaderplekken bij andere duurzame koplopers door het hele land;
 • Minder Co2 uitstoot door het beperken van de zakelijke kilometers;
 • Werk- en vergaderplekken optimaal benutten door met trots een plek of ruimte te delen;
 • Deelname betekent een actieve bijdrage aan de deeleconomie;
 • Minimale investering, maximale impact: Uw deelname betekent al een krachtig signaal richting een circulaire economie.

Zo word u lid

 • Stap 1: Meld u voor 30 september aan via het aanmeldformulier op www.hetcirculairenetwerk.nl;
 • Stap 2: Ontvang de betaallink en betaal veilig en online uw bijdrage per maand of voor het volledige jaar;
 • Stap 3: Ontvang de toolkit met alle praktische tips, download het ‘Circulaire Netwerk Logo’ en zet deze in via uw eigen communicatiekanalen;

Zo werkt het

 • Stap 1: Maak aan de hand van de toolkit uw gratis profiel aan op The Meetplant;
 • Stap 2: Registreer uw werk- en vergaderplek met trots en ontvang aanvragen per e-mail van andere duurzame koplopers;
 • Stap 3: Zoek en vind werk- en vergaderplekken bij andere duurzame koplopers door het hele land. Maak een afspraak via het platform voor het kosteloos gebruik van de werk- of vergaderplek.

Wij hopen u snel te mogen begroeten iHet Circulaire Netwerk

Het Circulaire Netwerk is een initiatief van The Meetplant in samenwerking met Desko. The Meetplant timmert sinds 2015 aan de weg als Airbnb voor werk- en vergaderplekken. Om het optimaal gebruik van werk- en vergaderplekken een extra impuls te geven, stapt The Meetplant vanaf dit najaar af van het huidige betaalmodel, zodat het kosteloos delen van werk- en vergaderplekken binnen de community van Het Circulaire Netwerk, mogelijk wordt gemaakt. Vanaf oktober 2017 zullen alle leden van Het Circulaire Netwerk daarom in een vertrouwde omgeving kosteloos werk- en vergaderplekken met elkaar kunnen delen. 

www.hetcirculairenetwerk.nl


Datum toevoeging: 29-05-2017 Desko een van de tien genomineerden voor de Duurzaamheidsprijs 2017!

foto van Desko Kantoormeubelen.

 

YES! Desko een van de tien genomineerden voor de Duurzaamheidsprijs 2017!

Het team van Desko is trots!
De 10 genomineerden zijn:

· Circulair Paviljoen The Greenhouse
· Lease A Jeans - MUD Jeans
· Instock
· Desko
· Koele studenten - Circulaire vervangservice
· I-did slow fashion
· De OM-bouw woning
· Nieuwbouw ProRail ICB Utrecht
· IKcircuLEER, levende lessen voor een circulaire economie
· Stichting Proruil – Krijg de kleertjes

 


Datum toevoeging: 24-05-2017 Stro, riet of rijsthusk als plaatmateriaal, een op en top circulair product. Gemaakt van afval, volledig recyclebaar

Bij Desko zijn wij altijd op zoek naar de meest duurzame oplossing voor onze productenlijn. Zo heeft Desko nu bureaubladen met een kern van ECOboards!

ECOboards biobased platen zijn gemaakt van agrarische reststromen zoals stro, riet of rijsthusk en worden gebonden met de natuurlijke lignines van de biobased grondstoffen zelf, aangevuld met slechts 3% hars zonder enkele formaldehyde of andere VOCs. ECOboards is daarmee een gezond en ecologisch alternatief voor andere plaatmaterialen en behaalt zelfs een CO2 negatieve footprint! 

ECOboards is daarmee aan de ene kant een oplossing voor de agrarische reststromen en afval. Aan de andere kant biedt het uitkomst als een ecologisch, biobased én duurzaam alternatief voor andere plaatmaterialen op de huidige markt. Een op en top circulair product. Gemaakt van afval, volledig recyclebaar.

Meer weten over deze bureaubladen? [email protected] | 020- 480 10 20


Datum toevoeging: 23-05-2017 Michael Kuiper Desko en Bas Rüter Rabobank werden gister aan de tand gevoeld door Harm Edens over hun duurzame ideeën.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid Rabobank: ‘Circulair ondernemen is een van de pijlers waarop de Nederlandse economie zal steunen in de nabije toekomst. Het zorgt er ook voor dat we beter op risico’s als grondstoffen schaarste kunnen inspelen en het is een motor voor innovatie en samenwerking. De samenwerking met MVO Nederland en KPMG is dé manier waarop Rabobank ondernemers concreet verder wil helpen in hun dagelijkse praktijk. Hiermee bundelen we onze krachten en komen we samen verder.’  Daarom daagt Rabobank bedrijven uit om hun woorden in daden om te zetten met de Circular Economy Challenge. Hierin worden de circulaire kansen voor regio’s in kaart gebracht en ondernemers gefaciliteerd, onder meer met een bedrijfsscan en workshops. Kantoorinrichter Desko een van die ondernemers, ging vorig ook deze uitdaging aan. Michael Kuiper, directeur Desko:  ‘We kwamen zelfs tot nieuwe inzichten, terwijl ik dacht dat ik het op circulair niveau allemaal wel op orde had. De challenge heeft ons alleen maar goeds opgeleverd, naast inspirerende verhalen van de andere deelnemers hebben we mede door de inzet van KPMG en de Rabobank onlangs een geweldige innovatie kunnen lanceren,  de zogenoemde 'Waardescan met grondstoffenpaspoort’ die de waarde van meubilair concreter en inzichtelijker maakt dan ooit. Hier zijn we ook zeer trots op. Tijdens de Circulair Challenge raakte wij met de Rabobank in gesprek over ons eigen initiatief, het Circulair  Design Lab, waar wij in 2016 een Award hebben uitgereikt voor het beste circulair Design in de werkomgeving met als thema: maak van oude materialen weer iets nieuws.  Samen met Els Avontuur hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de handen in een te slaan. Desko de kennis van producten, de markt en een groot netwerk van designers en interieur architecten. En Rabobank de kennis van ondernemerschap in de praktijk en een gigantisch netwerk om goede innovaties verder te helpen bij de ontwikkeling'.

Sinds 8 mei staat de inschrijving open en kan iedereen met een goed circulair design zichzelf aanmelden op http://www.circulairdesignlab.nl/award/

Meer weten over dit boeiende gesprek tussen bank en ondernemer die samen duurzaamheid aanpakken?

Beluister dan hier de hele uitzending van BNR Duurzaam

 


Datum toevoeging: 22-05-2017 Vandaag live op BNR nieuwsradio: Bas Rüter Rabobank en Michael Kuiper Desko

Vandaag live op BNR nieuwsradio: Bas Rüter Rabobank en Michael Kuiper Desko vertellen over de noodzaak van circulair design en hoe ze hier als duurzame organisaties in samenwerken. Bij BNR duurzaam van 15.30 - 16.00 uur

foto van Desko Kantoormeubelen.