De 1,5 meter economie I SamensterkFM wilt Nederland zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen op een werkbare manier

05-05-2020

De 1,5 meter economie I SamensterkFM wilt Nederland zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen op een veilige en werkbare manier .

Vandaag 5 mei is de perfecte dag om ons enthousiasme te bevrijden en dit fantastische initiatief te delen! Doe je mee?

samensterker

delenisvermenigvuldigen en nog veel leuker ook!!

SamensterkFM verbindt en versnelt

Verschillende bedrijven die te maken hebben met werkomgevingen zijn een nieuw initiatief opgestart onder de naam #samensterkFM.  Met de naderende openstelling van werkomgevingen wordt duidelijk dat een grote complexiteit ontstaat bij de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Daar waar werkprocessen elkaar raken, ontstaan knelpunten die niet worden opgelost binnen de voorgeschreven protocollen. Om te voorkomen dat elk bedrijf zijn eigen ‘wiel uitvindt’ in deze unieke situatie, is dit belangeloze initiatief van start gegaan.

Verbindend initiatief

Partners in de gehele keten van ‘werkomgevingen’ delen hun expertise in een unieke mix van product- en dienstverleners, adviesbureaus, opdrachtgevers, kennispartners, mediapartners en brancheorganisaties. Centraal staat het delen en verbinden van kennis om zo snel en efficiënt mogelijk te komen tot nieuwe oplossingen. In een continue dialoog leren en ontwikkelen we met elkaar en stellen we kennis beschikbaar voor iedereen. Doel is om werkend Nederland zo snel als mogelijk weer in de werk- of leeromgeving te kunnen ontvangen. Inmiddels zijn ruim 30 partijen betrokken bij het initiatief.

Platform om kennis te delen

We creëren een platform waar alle expertise wordt samengebracht en waar nieuwe vraagstukken kunnen worden ingebracht. In de vorm van ‘hackatons’ zoeken we naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Beschikbare kennis stellen we vervolgens breed beschikbaar via webcasts, kennisdossiers, artikelen en whitepapers samen met de mediapartners. #samensterkFM  is een belangeloos initiatief van de deelnemende partijen.

Om te komen tot goede en vernieuwende oplossingen voor complexe vraagstukken zoeken we continu nieuwe partners met deels gelijke en deels verschillende expertises. Om zo breedgedragen en brancheverbindende oplossingen te bereiken die voor iedereen toepasbaar zijn.

De vorm waarin we oplossingen willen bereiken is die van de ‘hackatons’: een Marktplaats van dilemma’s waar experts uit verschillende disciplines vraagstukken oplossen.

“Het is fantastisch om te zien hoe dit initiatief wordt omarmd en hoe bedrijfs- en branche-overschrijdend kennis gedeeld wordt.  De verbinding tussen uiteenlopende expertises leidt tot pragmatische en vernieuwende oplossingen. Alles met het doel om SAMEN werkend Nederland zo snel mogelijk aan de slag te krijgen.” 

Opmerkingen

Geen berichten gevonden

Schrijf een beoordeling