Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Desko is ervan overtuigd dat een betere wereld begint bij jezelf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons meer dan enkel een trend of een hype. MVO is geïntegreerd met onze bedrijfsnormen en waarden. Dit reflecteert in de manier waarop onze kantoormeubelen worden geproduceerd, een nieuw levenscyclus krijgen, de stichtingen waar wij ons aan verbinden en de partijen en leveranciers waarmee wij samenwerken.

 

Hoe geven wij een nieuw levenscyclus aan kantoormeubelen? Verspilling van bestaande waarde voorkomen. De snelheid waarmee meubilair voor bedrijven als afgeschreven wordt gezien, is voor Desko de reden de klant juist bewust te maken van de bestaande waarde. Dit doen we door eerst een waardescan te maken van de bestaande kantoorinrichting en daarmee maximaal hergebruik te stimuleren. Door het terugkopen van gebruikt meubilair,  ook wat niet bij Desko is gekocht. Kunnen wij met ieder kwaliteits label een circulaire inrichting tot stand brengen, zonder afhankelijk te zijn van eigen productie. Zo stimuleren wij met ons eigen inkoopinstrument de Circulaire Economie van producten en diensten in onze markt. Dit is uniek.

 

Circulair inrichten, Desko heeft alle mogelijkheden in huis om een circulaire inrichting tot stand te brengen. o.a. door de ver- en terugkoop, verhuur, lease; betalen voor alleen het gebruik, refurbishen, preventief onderhoud van kantoormeubilair. Specifieker nog heeft Desko een circulair interieurconcept gelanceerd met als speerpunt het drie keer terugkoopprogramma waarbij de levensduur wordt verlengd tot 21 i.p.v. 7 jaar. Samen met de klant kijkt Desko eerst naar de bestaande inrichting, de klant kan kiezen op welke manier hij circulair aan de slag wil. Kopen, leasen, huren met een vooraf afgesproken gegarandeerde restwaarde.

 

Wij dragen verantwoordelijkheid, in samenwerking met de richtlijnen van Stichting Kantoormeubelrecycling, voor het correct afvoeren en hoogwaardig recyclen van kantoormeubilair. Uitgangspunt hierbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen om uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen. Onze manier van hoogwaardig recyclen volgens het Cradle to Cradle principe levert een grote milieuwinst op ten opzichte van de nu gangbare manier van recyclen.

 

[toplink]

People, planet en Profit

 

People

Onze medewerkers vormen een weerspiegeling van de samenleving. Ons team bestaat dan ook uit mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, jong en oud etc. Ook jongeren met een (mentale en/of fysieke) handicap, ook wel WAjongeren genoemd, zijn welkom in ons bedrijf. Wij focussen ons op wat deze jongeren wel kunnen en hoe zij zich met hun ambitie, dienstbaar kunnen inzetten. Inmiddels werken er ongeveer 10 WAjongeren naar volle tevredenheid én al voor langere tijd bij Desko.

 

Sport
Sport vinden wij belangrijk; het verbindt een groot deel van de samenleving en betekent meer dan alleen sportieve uitlaatklep. De voorbeeld functie die betaalde voetbalclubs hebben wordt door een aantal clubs optimaal benut en als resultaat hebben zij stichtingen opgezet. Desko support deze sportieve en educatieve initiatieven door middel van geld, tijd of middelen.

 

Almere City FCheeft ‘Playing for Success’ opgericht. Playing for Succes is een naschools project van de Almeerse Scholengroep voor leerlingen die op school onderpresteren. Er worden verschillende bijlessen gegeven zoals rekenen in het stadion, taal in de persruimte en ICT-lessen in het pfs-lokaal. Desko heeft hier de meubels geleverd zodat de naschoolse opvang gefaciliteerd is en de leerlingen optimaal kunnen presteren.

 

Sparta Rotterdam heeft de Stichting De Betrokken Spartaan in het leven geroepen en zet voetbal in voor een betere samenleving binnen haar verzorgingsgebied. Samen met betrokken partners en inwoners wordt gestreefd naar een maximaal resultaat, want talent ontwikkelt zich. Daarnaast neemt de Betrokken Spartaan haar verantwoording voor een betere samenleving in de omgeving. Ook hier heeft Desko het kantoor ingericht en de stichting van alle kantoormeubels voorzien.

 

Onderwijs
Kinderen zijn de toekomst en daar investeren wij graag in. Zo sponsoren wij o.a. BizWorld. Dit project is een programma, opgebouwd rondom de simulatie van hoe een bedrijf werkt. Het laat jongeren ervaren hoe het is, als je persoonlijk in een bedrijf betrokken bent. Directeur Michael Kuiper heeft een week lang les gegeven aan kinderen van groep 8. Als afsluiting kregen de kinderen een rondleiding op het hoofdkantoor van Desko en een concert van Ali B. 

 

Koken in een andere Keuken
Soms zijn de beste ideeën de simpelste. Neem honderd euro voor de boodschappen en een team van maximaal 4 mensen die een gezellige middag gaan koken. Het resultaat? Een driegangen menu voor  45 dak- en thuislozen van het Stoelenproject in de Marnixstraat te Amsterdam. Naast dat het leuk is om te koken voor een ander, blijkt het ook heel dankbaar werk te zijn en kookt Desko vier keer per jaar voor de daklozen.

 

Het Ouderenfonds
Het Ouderenfonds zet zich als enige goede doel in Nederland actief in voor kwetsbare ouderen. Met de activiteiten en projecten bevorderen zij zelfstandigheid en sociale contacten, door middel van bijvoorbeeld de BoodschappenPlusBus. Desko steunt hen door middel van financiële bijdrages, die van ons en ons netwerk afkomstig zijn. Daarnaast zetten wij ons personeel in om ouderen een leuke dag te bezorgen.

[toplink]

Planet

Tweede levenscyclus
Desko onderneemt op een duurzame manier door gebruikt kantoormeubilair een tweede  of derde levenscyclus te geven. Kantoormeubilair wat anders zou worden weggegooid, vanwege bijvoorbeeld slijtage aan de stof, herstellen wij als nieuw. Dit doen we door het meubilair te repareren, opnieuw te stofferen, reinigen om vervolgens in nieuw staat weer te verkopen en te voorzien van een keurmerk. Dit betekent minder en onnodig moeilijk afbreekbare afval. Daarnaast hebben wij een collectie cradle to cradle in ons assortiment waarvan de meeste stoelen tot 98% recyclebaar zijn.

Bekijk onze verklaring van 'behoud van grondstoffen' afgegeven door van Gansewinkel

 

Desko huismerk
Desko kantoormeubelen heeft haar eigen merk. De kantoormeubelen worden in een fabriek geproduceerd met ruim 100 medewerkers en onder de strengste milieueisen. Onze bureaustoelen voldoen aan de Europese normen en de hoogste Nederlandse eis, de NPR1813.

 

Kwaliteitsnormen
Het kwaliteitsysteem van onze werkbladen van de bureautafels zijn gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001:2008 norm. In dit systeem zijn onder andere procedures voor kwaliteitsbewaking en productiecontroles vastgelegd. Een essentieel onderdeel is de aandacht voor arbeidsomstandigheden en in- en externe opleiding van de medewerkers.

 

Om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onze leveranciers van de werkbladen zowel FSC ®  als PEFC™ gecertificeerd. Levering van orders onder deze certificeringen biedt de koper de garantie dat de houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Het beheer van deze bossen voldoet aan normen, op basis van internationaal overeengekomen milieu, sociale en economische vereisten, die de pijlers vormen van duurzaamheid.

          

[toplink]

Profit

Ook onze meubel leveranciers hebben MVO hoog in het vaandel staan. De inspanningen en moeite zijn beloond met verschillende certificaten en voldoen aan hoge normen. Onze leverancier van werkbladen is zowel FSC ®  als PEFC™ gecertificeerd. Daarnaast hebben wij een collectie cradle to cradle in ons assortiment waarvan de meeste stoelen tot 98% recyclebaar zijn. Dit certificaat kan te allen tijde worden opgevraagd.

 

 

Wilt u meer informatie over MVO of ons huismerk? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer 020 – 480 10 20 of stuur een e-mail naar [email protected]. U kunt ook live met ons chatten op onze website, rechts onderaan de pagina.

Bekijk onze referentieprojecten

Cases

Greenhouse

Bekijk deze case

Bam Nieuwleusen

Bekijk deze case

Midocean

Bekijk deze case

Zelfstroom

Bekijk deze case