Keurmerken

 

Webshop keurmerk

Het Webshop Keurmerk is sinds 2001 de branchevereniging van winkels die de producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. Het Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels. Het Webshop Keurmerk is onafhankelijk en alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen.

 

Klasse Shop

Desko.nl is door consumenten geclassificeerd als een Klasse Shop! Het label Klasse Shop geeft u als consument het extra vertrouwen bij een aankoop in onze webshop.

 

Desko Keurmerk

Ons gebruikte meubilair wordt goed gecontroleerd en indien goed gekeurd, voorzien van een Desko keurmerk sticker. Voordat een meubel een Desko keurmerk krijgt  dient het grondig gereinigd te zijn, compleet te zijn (inclusief sleutels en legborden) en goed werkende onderdelen en mechanieken te hebben. Het zitmeubilair wordt extra gecontroleerd op de bekleding, schuim in zit- en rugkussens, goed rollende wielen, de gaslift en de degelijkheid van de onderstellen. De kantoormeubelen worden pas verkocht als ze voorzien zijn van een Desko keurmerk.

Garantie

Wij hebben vertrouwen in onze producten en staan voor de kwaliteit hiervan. Daarom geven wij de volgende garantietermijnen:


- Nieuw meubilair: 60-120 maanden garantie
- Gebruikt meubilair:    48  maanden garantie


De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product.
 

De garantieduur die Desko hanteert is gelijk aan de fabrieksgarantie van het product. De garantie houdt in dat een productie die materiaal en/of constructiefouten vertoont, naar keuze van Desko gratis wordt hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of het betrokken product in zijn geheel wordt vervangen.


Buiten de garantie vallen gebreken aan een product die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
 

Het recht op garantie vervalt, indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Desko (herstel)werkzaamheden of wijzigingen, van welke aard of omvang ook, aan het product zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
 

Indien de wederpartij een beroep doet op een door Desko gegeven garantie, dient de wederpartij Desko in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Desko te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
 

Indien Desko onder de garantie vallend materiaal- en/of constructiefouten heeft hersteld of het desbetreffende product heeft vervangen, is Desko ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. Evenmin kan de wederpartij op grond van gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van de overeenkomst vorderen.

[toplink]

Stichting kantoormeubelen

Stichting kantoormeubelrecycling is een onafhankelijke stichting opgericht door mensen werkzaam als projectinrichters, producenten, ontwerpers enz in de kantoormeubelbranche die overtuigd zijn van het belang van een duurzame samenleving.


De Stichting draagt zorg voor het afvoeren en hoogwaardig recyclen van kantoormeubilair. Uitgangspunt hierbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen om uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen.

 

Bekijk hier onze verklaring 'behoud van grondstoffen'  afgegeven door van Gansewinkel.

Bekijk onze referentieprojecten

Cases

Greenhouse

Bekijk deze case

Bam Nieuwleusen

Bekijk deze case

Midocean

Bekijk deze case

Zelfstroom

Bekijk deze case