Nieuws

Winkelnieuws

Datum toevoeging: 28-10-2014 Kantoorinrichting 3.0: Circulaire Economie

In de hedendaagse consumptiemaatschappij worden producten erg snel weggegooid. Een mooi voorbeeld daarvan betreft kantoorinrichting; jaarlijks wordt er 1 miljard aan gespendeerd en slechts één procent hergebruikt. Dit is een enorme verspilling op economisch, ergonomisch en maatschappelijk vlak. Tijd voor een nieuwe aanpak vinden wij bij Desko.

Onder de loep: Circulaire Economie
Ellen MacArthur Foundation, een instantie die zich bezig houdt met de educatie, beschrijft dit begrip als volgt:

‘’Een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid te maximaliseren op gebied van producten en grondstoffen en minimaliseren van waardevernietiging’’.

Het systeem is opgebouwd uit een biologische: ‘zogenaamde reststoffen aan de natuur teruggeven en technische: ‘betreft onderdelen die waarde blijven behouden voor hergebruik.

Hoe passen wij circulaire economie toe?

In alle processen binnen kantoorinrichting laten terugkomen
“Het integreren van circulaire economie is een grote verandering, die een breed draagvlak moet hebben” zegt Michael Kuiper, directeur van Desko.

Inkoop van slim geproduceerde kantoorinrichting
Wij houden rekening met hoe de producten dienen te worden ontwikkeld met het oog op het demonteren van de producten aan het eind van hun levenscyclus. Zodoende kunnen wij de waarde behouden en kijken naar hergebruik van onderdelen.

Wij revitaliseren
In onze eigen werkplaats revitaliseren wij producten, d.w.z. het opknappen van voorwerpen met als doel hen een langere levenscyclus te geven. Een soort reclycing, maar dan zonder het voorwerp daadwerkelijk om te vormen.

Wij hermodelleren
Hermodelleren is de uitkomst om producten aan te passen naar een nieuwe omgeving. Een verandering van de look, functie, feel en nut.

Grote voordelen voor u
Circulaire economie is veel omvattend en het is belangrijk dat men anders gaat denken over kantoorinrichting,’’ zegt Kuiper. ‘’Kantoorinrichting kan bijdragen aan een betere en slimmere toekomst.’’