Nieuws

Winkelnieuws

Datum toevoeging: 17-10-2011 Geluk voor Puck

Amsterdam, 12 augustus 2011. Puck is een meisje van 7 jaar dat Neuroblastoom heeft. Een zeldzame vorm van kanker die jaarlijks 25 kinderen treft. Jaarlijks overleven slechts 5 kinderen aan de diagnose Neuroblastoom. Om haar kansen met 20% te vergroten, moet Puck en haar familie voor behandeling naar Amerika. Om dit te kunnen bekostigen is 50.000 euro nodig.

Wij steunen ‘Geluk voor Puck’ natuurlijk! Maar wij zouden het fantastisch vinden als iedereen – die een (klein) bedrag kan missen - een bijdrage levert aan Geluk voor Puck. Daarom onze oproep:

 

Bekijk de website www.gelukvoorpuck.nl en lees het ontroerende verhaal van Puck en haar familie hun strijd tegen kanker! Bedankt!