Nieuws

Winkelnieuws

Datum toevoeging: 26-02-2018 ‘Circulair ondernemen is gewoon goed voor de business’

Picture2

Interview Jeroen Hinfelaar en Pieter van Os

‘Circulair ondernemen is gewoon goed voor de business’

Laat de grote doorbraak van de circulaire economie op zich wachten? Een snelgroeiende groep bedrijven ontwikkelt en introduceert zijn eerste circulaire producten en diensten, zeggen Jeroen Hinfelaar en Pieter van Os. Volgens hen zetten veel maakbedrijven flinke stappen in het circulair produceren. Niet alleen voor mens en planeet, maar ook omdat ze er zelf baat bij hebben. ‘Circulair gaan is gewoon goed voor je business en dat doe je stap voor stap, door de volledige levenscyclus van je product te ontleden en te herontwerpen, in nauwe samenwerking met bestaande en vaak ook nieuwe ketenpartners.’

Door Emilie van Steen

Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de circulaire economie nog lang niet op stoom is. De onderzoekers stellen dat het eerder een hype is in de duurzame sector en bij beleidsmakers dan dat het bewust leeft bij consumenten en bedrijven. Het zou vooral gaan om ‘praten in cirkels binnen bepaalde bubbels’ zonder dat er écht concrete en duurzame actie plaatsvindt.

Jeroen Hinfelaar, projectmanager van CIRCO, en Pieter van Os, expert circulair ondernemen bij CIRCO, zijn het er echter niet mee eens: zij weten dat een groeiende groep bedrijven al heel concreet aan de slag is met circulair ondernemen. Vanuit CIRCO zijn inmiddels ruim 200 maakbedrijven op weg geholpen bij het zetten van de eerste stappen. ‘Bij die bedrijven zit veel energie. Er is een mindshift gaande waarbij ze niet wachten op beleids- of systeemeisen van bovenaf. Zij zien circulair ondernemen als vorm van innovatie, als opportunity om concurrerend te blijven, ook op de lange termijn.’

‘Circulair ondernemen betekent niet dat je bedrijf in één keer volledig circulair moet zijn.’

Dus de circulaire economie bloeit wel degelijk?
Jeroen Hinfelaar (JH): ‘Het gaat over verwachtingen. Een circulaire economie kun je niet top-down uitvaardigen. Deze zal moeten groeien, en zal het resultaat zijn van een transitie, die soms taai, soms pijnlijk, maar vaak ook inspirerend en uitdagend zal zijn. Hierin hebben alle partijen een rol: overheden, financiers, bedrijven, onderwijs, noem maar op. En de rol van ondernemers is hierin essentieel. Zij zijn immers bij uitstek in staat om nieuwe ideeën vorm te geven en tot werkelijkheid te maken. De bedrijven waar wij mee werken gaan aan de slag op microniveau, puur voor zichzelf. Dat kun je klein vinden, maar de komende jaren zal blijken dat ze gezamenlijk op macroniveau collectief voor enorme impact gaan zorgen. En dát is het gewenste gevolg. De circulaire economie gaat exponentieel groeien, let maar op.’

Pieter van Os (PvO): ‘Alle transities vereisen tijd en geduld. Een bedrijf kan niet van de ene op de andere dag volledig circulair opereren. Dat hoeft ook niet. In onze ogen betekent circulair ondernemen allerminst dat je bedrijf per direct volledig circulair is; het kan in eerste instantie ook om één product of proces gaan. Wij zijn met CIRCO nu drie jaar bezig en betrokken bij 200 maakbedrijven. Een community die actief aan het zaaien is door andere bedrijfseconomische keuzes te maken. Hun oogst is misschien niet direct zichtbaar, maar hun transitie is wel in gang gezet .’

Waarom zien die bedrijven het belang van circulair ondernemen?
JH: ‘Omdat de realiteit waarin ze opereren verandert. De leveringszekerheid en prijzen van grondstoffen worden steeds minder voorspelbaar. De kritische klant stelt vraagtekens bij het productieproces en de overheid komt met regelgeving en stelt paal en perk aan de CO2-uitstoot. Als je dat nu al weet, is het handig om niet meer te investeren in fossiele energie. Kortom, de manier waarop producten gemaakt worden begint er serieus toe te doen. De echte ondernemers zijn de first movers: proactief om concurrerend en winstgevend te blijven. Dat heeft een vliegwieleffect tot gevolg.’

PvO: ‘De maakbedrijven waarmee wij werken anticiperen op de toekomst. Dan blijkt vaak dat circulair ondernemen automatisch aansluit bij zaken die toch al op de managementagenda staan, zoals het reduceren van complexiteit, het tegengaan van verspilling, het verstevigen van de relatie met klanten enhet verdienstelijken van het aanbod. Die bedrijven hebben heel goed op het netvlies wat circulair voor ze betekent en wat ze ermee kunnen bereiken. Inhoudelijk is ‘circulair’ weliswaar nieuw, maar qua proces is het voor ondernemers ook bekend terrein: het gaat immers over innoveren, over het ontwikkelen van een business case, het bepalen van eventuele financieringsbehoeften, en het inschatten van kansen en risico’s. Bedrijven zijn hier vaak al goed in. Hiernaast is het zo dat bedrijven die aan de slag gaan met circulair ondernemen en vanuit een nieuw perspectief naar hun eigen bedrijfsvoering gaan kijken, vrijwel altijd snelle eerste opbrengsten kunnen identificeren én oogsten. Circulair ondernemen kost geen geld, maar levert het juist op.

‘Als je aan de slag gaat met circulair ondernemen, zijn er altijd snelle eerste opbrengsten’

Leg eens uit.
PvO: ‘Wie verdient er geld aan jouw product nádat je het hebt verkocht? Voor de meeste bedrijven is dit een uiterst confronterende vraag. Maakbedrijven die niet meer op een traditionele lineaire manier kijken naar de levenscyclus van hun product, zorgen dat zij ook na het transactiemoment bij hun product betrokken blijven. Ze oefenen invloed uit op het product om de waarde ervan zo lang mogelijk te behouden.’

Zij maken van een product een dienst?
PvO: ‘Bijvoorbeeld. De marges op diensten zijn vaak beter dan de marges op producten. Een producent denkt na over slimme onderhoudsconcepten omdat hij gebaat is bij een lange levensduur en hergebruik van zijn producten of onderdelen daarvan. Maar een product verdienstelijken wordt te vaak gezien als hét antwoord, terwijl het slechts een van de vele interessante business opportunities is. As a service is weliswaar de ultieme circulaire invulling, maar in een servicemodel blijf je als een bedrijf altijd eigenaar van je spullen. Dat is niet altijd te financieren of de meeste aantrekkelijke businesskans.

 

 

JH: ‘Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat circulair denkt en handelt om afval en verspilling tegen te gaan is Desko, een producent van kantoormeubelen. Zij verkopen bij voorkeur één stoel gedurende zijn levenscyclus drie keer. Wanneer Desko een stoel verkoopt, belooft het zijn klant een gegarandeerde restwaarde. Brengt die klant de stoel over zeven jaar terug dan ontvangt hij gegarandeerd een bepaald geldbedrag. Circulair ondernemen draait om gedragsbeïnvloeding van de consument met behulp van incentives. De klant onthoudt de restwaarde-afspraak en komt terug, waarna die stoel wordt opgeknapt en aan een ander wordt verkocht als refurbished stoel. Mét meer marge dan de eerste keer. Recent heeft Desko overigens ook de dienst ‘kantoormeubilair-as-a-service’ geïntroduceerd’.

‘Het draait om gedragsbeïnvloeding van de consument met behulp van incentives.’

 

Een stoel is een ‘makkelijk’ product. Kunnen alle typen maakbedrijven zich bevrijden uit het stramien van traditioneel denken en lineaire productieprocessen?
PvO: ‘Ja, het is voor ieder bedrijf relevant om te kijken welke innovaties op een circulaire manier kunnen werken, al zal de invulling per bedrijf verschillen. Iedereen kan circulair ondernemen. Waar producenten over moeten nadenken is hun propositieontwikkeling: wat ga ik anders doen voor mijn klant. Is het huidige ontwerp de meest slimme oplossing? Waarschijnlijk niet. Dus hoe kun je een product, dienst en business model zodanig herontwerpen dat je meerwaarde creëert voor je klant, de planeet minder belast, én de basis legt voor nieuwe opbrengsten? Dat kan zoals eerder gezegd alleen maar als je goed kijkt naar de totale levenscyclus van het product. Wie aan klantzijde verandert, denkt vervolgens ook na over zijn inkoopproces en legt nieuwe verbindingen. Misschien is er een andere toeleverancier nodig of kun je gebruikte grondstoffen bij een afvalverwerker kopen en hergebruiken.’

Lees hier het hele artikel