Nieuws

Winkelnieuws

Datum toevoeging: 22-08-2017 Desko en het PIT lab: Een levend experiment van circulair ontwerpen, bouwen, en samenwerken

Het gebied rond Sloterdijk is een gebied in opkomst. Sloterdijk is nu nog een werkwijk; hoogbouw, kantoren en bedrijfslocaties kenmerken het straatbeeld maar daar komt langzaam verandering in. Stapsgewijs verandert Sloterdijk de komende jaren in een gebied met bedrijven, woningen, horeca en recreatie naast elkaar. Er komt een flink aantal nieuwe woningen bij. Karin Dorrepaal en Saskia Oranje van DOOR architecten zijn nauw betrokken geweest bij het maken van de visie voor woningbouw in Sloterdijk. Twee jaar geleden stapten ze met een team van tien man sterk in een groot avontuur, met het PIT lab in de Tuin van BRET als resultaat. Vanmiddag is er alle reden voor een feestelijk sneak preview voor de founding partners.    

Donderdag 13 juli 2017: sneak preview voor onze partners

Midden in de wijngaard staan alle founding partners van het PIT lab foto’s te maken en bij te praten over het resultaat. Karin vertelt hoe de Tuin van BRET tot stand is gekomen en wat er in de andere paviljoens gaande is. “Initiatiefnemer Wouter Valkenier had de droom om een duurzaam dorpje van rode zeecontainers te maken. En zo de menselijke maat terug te brengen in Sloterdijk. Hij start hier de Upcycle University. Iets verderop staat de KERK VAN BRET, een plek voor creatieve ondernemers van Anton Fasel en Yvonne Modderman. Yvonne zette ook de eerste stadswijngaard van Amsterdam ‘Wijn van BRET’ op. In totaal zijn er straks zo’n tien bedrijven gevestigd in de Tuin. De reden dat wij onderdeel willen zijn van de Tuin van BRET is met name vanwege duurzaamheid dat iedereen hier hoog in het vaandel heeft staan.”
 

“Deze stap past bij DOOR omdat we al onze projecten benaderen vanuit een brede duurzame blik. Dat gaat verder dan materiaal, energie of natuur, het heeft ook te maken met sociale duurzaamheid. Dan moet je denken aan het versterken van relaties onderling. Door bijvoorbeeld middelen met elkaar te ruilen of door het uitwisselen van expertise. Dat kan het startpunt zijn om ook op de andere vlakken een stap vooruit te kunnen zetten. De circulaire gedachte staat heel dicht bij onze visie. Maar dat betekent niet dat elk project, voor elke opdrachtgever, meteen volledig circulair kan worden ontworpen en gebouwd. In theorie zijn we heel ver, maar de circulaire praktijk is nog weerbarstig. Wij zien het als onze rol om deze manier van werken in de bouw te verbreden. PIT lab is letterlijk onze speeltuin om hierin te leren. Als wij door eigen ervaring weten waar je tegenaan loopt, kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden en onze opdrachtgevers beter van dienst zijn. Bij de totstandkoming van PIT lab was samenwerking voor ons ongelooflijk belangrijk. Wij hebben partners gezocht die net als wij circulariteit belangrijk vinden. Partijen die een gelijkwaardige partnerschap wilden aangaan en dit eveneens als een leerproces zien, waarbij wederkerigheid, het ruilen van middelen, expertise en diensten, het basisprincipe was. Nieuwe economie kun je zeggen, maar eigenlijk natuurlijk juist een heel oud systeem.”

Sloterdijk is letterlijk constant in bedrijf; door het geluid van heien van betonpalen kan niemand elkaar meer goed verstaan. We keren naar binnen voor de lunch en voeren vervolgens een pittige discussie aan de hand van verschillende stellingen met alle partners. En hoe kan het ook anders, dat wordt niet een statisch gesprek, zittend op een stoel aan een tafel. Noor Huitema van Copper8 leidt de discussie. Noor: “We hebben ervoor gekozen om verschillende stellingen voor te leggen waar de partners voor of tegen kunnen zijn. Door een denkbeeldige lijn te trekken in het midden van de ruimte kan men bij elke stelling de ja of de nee kant kiezen. Denk aan het televisieprogramma ‘Walk the line’. De stellingen hebben we verdeeld over vier thema’s; circulair ontwerpen, circulair bouwen, circulair samenwerken en het circulair verdienmodel.”

Voor we van start gaan geeft Jeroen Verberne van Alba Concepts antwoord op de vraag hoe DOOR architecten met hun PIT lab zelf scoren op de mate van circulariteit. Het antwoord: 67%

De eerste reactie van DOOR Architecten was matig enthousiast. Een 6,7 is maar net een voldoende. Dat ligt volgens Jeroen totaal anders! “Het PIT lab scoort ontzettend hoog. Een honderd procent score is een utopie.” Alba Concepts heeft een beoordelingsmodel ontwikkeld dat het circulariteitsniveau van een gebouw meet: de Building Circularity Index (BCI).

Jeroen: “De circulaire economie is in de bouw- en vastgoedsector een containerbegrip geworden en kent inmiddels vele definities. De BCI maakt het mogelijk om het circulariteitsniveau van gebouwen te bepalen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de thema's Circulariteit en Economie. Het thema Circulariteit is te vertalen in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) en randvoorwaarden. Het thema Economie kan een mogelijke driver zijn om circulariteit te versnellen. Dit onderscheid biedt de mogelijkheid om een Circulariteit Index (CI) te bepalen op zowel het product-, element- als gebouwniveau. Het is in alle fasen mogelijk om het circulariteitsniveau van het (toekomstig) gebouw te bepalen. Voor DOOR architecten is het circulariteitsniveau na de realisatie doorgerekend. Waarom het PIT lab zo hoog scoort? Dit is mede te danken aan de toepassing van natuurlijke materialen. Daarnaast heeft DOOR architecten bewust ingezet om zo veel mogelijk materialen te gebruiken die anders naar de sloop waren gegaan. Op deze manier verleng je de functionele levensduur van materialen. Verder is er veel aandacht geweest voor de verbindingen en de type/toegankelijkheid van deze verbindingen. Door materialen zo te ontwerpen dat ze makkelijk demontabel zijn, kunnen deze in de toekomst op een hoogwaardige manier worden hergebruikt. Naast circulariteit maakt de BCI het mogelijk om duurzame randvoorwaarden mee te nemen in een ontwerp. Denk hierbij aan energie, toxiciteit, water, gezondheid en sociale verantwoordelijkheid. Kortom, DOOR mag trots zijn op deze circulaire ontwikkeling!"  

Voor DOOR architecten was het bijzonder leerzaam hun eigen werk wetenschappelijk door te meten. "Het scherpt je eigen denken aan en leidt tot discussie. Wat is circulair? Wat is duurzaam? Bij het meten van circulariteit ligt de focus op waar bestaat het materiaal uit, is het nieuw of oud, hoe zit het vast, kan ik er nog goed bij en wat kan ik er in de toekomst mee? Maar hoe weeg je hergebruik en dus levensduurverlenging van een keuken die anders naar de sloop was gegaan, tegen een nieuwe keuken die volledig remontabel is? De laatste scoort al snel hoger op circulariteit, maar is niet per se duurzamer. Ons startpunt was zoveel mogelijk hergebruik, maar soms hebben we bewust voor nieuw gekozen. Het PIT lab heeft uiteindelijk 75m3 aan materiaal gebruikt, waarvan slechts 18m3 nieuw. We hebben niet eerst al het materiaal verzameld maar steeds gekeken naar wat voor materiaal er beschikbaar kwam. Dat betekent snel reageren, je ontwerp aanpassen en  nauw overleg met de bouwer. Spontaan ontwerpen dus. Dat is afweging. Als je terugkijkt heeft het vaak heel goed uitgepakt, maar er zijn natuurlijk ook dingen die je anders had willen doen. Dat is weer kennis voor de toekomst."

Levendige discussie aan de hand van verschillende stellingen

Tijdens het bespreken van de stellingen is het niet verrassend dat de partners veelal hetzelfde denken over circulariteit. Zo is iedereen het erover eens dat circulariteit een omslag in het denken vergt. En niet iedereen is daar al klaar voor. De idee dat materialen nieuw moeten zijn en aan bepaalde afmetingen moeten voldoen moet worden losgelaten. Ook in de losmaakbaarheid van materialen is nog veel groei mogelijk. Zoals Jeroen al opmerkte is 100% circulaire bouw nog niet realistisch. Als het lukt deels circulair te bouwen, is dat een succes en daarmee voelt men zich mede eigenaar van het materiaal of het gebouw.

Een verrassend moment is als bij de stelling ‘ik weet hoe ik circulair moet bouwen’ bijna iedereen aan de ‘nee-kant’ van de lijn staat. Naar voren komt dat niemand de kennis alléén in huis heeft, van opdrachtgever tot bouwer, je hebt alle partners in het bouwproces nodig om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen.  

Of een opvallende bescheidenheid. Een van de partners spreekt uit nog geen circulair project te hebben gedaan. Maar hoe zit het dan met PIT lab? Rekent hij dat niet tot een van zijn projecten? ‘Ja’, was het antwoord, ‘maar ik kwam in actie door de vraag van DOOR, dus mijn bijdrage was nog reactief. Als ik er proactief in stap, dan zijn het écht mijn circulaire projecten.’

Gaat circulariteit de hele business omvormen? De meningen zijn redelijk gelijk verdeeld. De ene helft denkt dat bedrijven die niet meegaan en hun businessmodel niet veranderen, in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben. De andere helft is genuanceerder, circulariteit zal voor iedereen een belangrijk thema worden, maar niet voor alle partijen veranderd het de hele business.

Tijd voor de opening van het PIT lab

Alle stellingen zijn besproken. De wens om in de toekomst meer met elkaar samen te werken en zo bij te dragen aan de circulaire ontwikkeling, ook in Sloterdijk, is uitgesproken. Iedereen is enthousiast over de interactieve bijeenkomst. Bij wijze van officiële opening van PIT lab en afsluiting van deze dag plantten alle partners een wilde wingerd tegen de houten gevelwand. Dan is het tijd voor een afsluitende borrel met zicht op de wijngaard van Wijn van BRET. Nu wordt ook duidelijk waar die licht pittige geur van verse pepers vandaan kwam. In de keuken op de begane grond staat El Jefe biologische salsa-saus te maken. Zijn pepers groeien straks in de kas. Uiteraard kan iedereen de drie verschillende salsa’s nu proeven, als beloning voor de pittige discussie. Vandaar de naam; het PIT lab. 

 

Volgens Alba Concepts zijn er ongeveer 160 definities van circulariteit. Wij gebruiken deze middag de volgende:

Circulair ontwerpen

Circulair ontwerpen houdt in ‘open’ ontwerpen waar enerzijds maximaal gebruik wordt gemaakt van hergebruikte materialen. Je speelt in op het actuele aanbod, dus niet het ontwerp is leidend, maar het materiaal. Anderzijds wil je ontwerpen met herbruikbare materialen en producten die zo veel mogelijk demontabel zijn.

Circulair bouwen

Werken met reeds gebruikt materiaal vergt het een en het ander van de mensen op de bouwplaats. Hergebruikt materiaal heeft niet altijd de standaard afmetingen. Bovendien kunnen materialen later vrijkomen dan aanvankelijk gepland. Daarnaast wil je op de bouw alles zo maken dat het materiaal ook weer demontabel is.

Circulair samenwerken

Een circulaire economie is een economie waarin stakeholders met aanvullende expertises samenwerken om de waarde van producten en materialen te maximaliseren. Hierbij wordt samengewerkt op basis van transparantie en langere termijn win-win situatie voor alle stakeholders. Er wordt ingezet op echte ketensamenwerking waardoor we bijdragen aan het minimaliseren van de uitputting van natuurlijke bronnen en creëren we een positieve impact op maatschappij en milieu.

Circulair verdienmodel

Een circulair verdienmodel geeft weer op welke wijze een partij geld verdiend, op verschillende niveau’s. Het doel van circulaire verdienmodellen is het borgen van samenwerken en het bereiken van maximale circulariteit waarbij meer waardes dan alleen direct financieel worden nagestreefd (o.a. biodiversiteit, inzet van mensen, milieu).

 

Wat vinden de founding partners van PIT lab?

Eigen Haard

Het realiseren van PIT lab is een proces geweest waarin stap voor stap partijen werden gezocht om het te kunnen realiseren. De eerste partij was corporatie Eigen Haard. Niek Polak en Jurgen van de Laarschot zijn door een samenwerkingsverband op een project in Amsterdam West al goede bekenden. Jurgen: “Voor een stedenbouwkundig plan waar duurzaamheid een belangrijke factor was, zochten we naar een jong architectenbureau met verfrissende ideeën. Dat vonden we in DOOR architecten. In dat contact ging het uiteraard ook over de Tuin van BRET, nota bene in onze achtertuin want wij zijn ook gevestigd op Sloterdijk. We wilden als corporatie graag meedenken over wat wij voor DOOR zouden kunnen betekenen. In Uithoorn waren we bezig met de sloop van hoogbouw. Materialen zoals sanitair, betontegels en houten balken hebben we aan DOOR gegeven. Het heeft ons er weer meer bewust van gemaakt dat sloop niet altijd nodig is. Materialen kun je hergebruiken. Ik zag in de discussie met alle partijen die op een of andere manier hebben meegewerkt aan de realisatie van PIT lab een bewustwordingsproces. Hoe kunnen co-makers hun steentje bijdragen? Door bij elkaar in de keuken te kijken word je bewuster van de vraag hoe het ook anders kan. Hoe kun je circulariteit in je bedrijfsvoering integreren. Het is misschien kwetsbaar en zelfs angstig dingen op een andere manier te doen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het een absolute meerwaarde heeft. Door een gemeenschappelijk resultaat als doel te hebben blijven alle partijen scherp. In een samenwerking waar het niet gaat om gelijk zijn, maar wel om gelijkwaardigheid, kun je zó veel meer bereiken. Juist als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.”

 

Pieters bouwtechniek

Frank Meijer van Pieters Bouwtechniek vindt het leuk om co-maker te zijn van dit project. Frank: “Duurzaamheid is nu natuurlijk een hot item, maar het gaat verder dan dat. Wij voelen ons daadwerkelijk mede-eigenaar. Niet op papier, maar in het gevoel. PIT lab is een goed voorbeeld hoe je circulair kunt bouwen, ontwerpen en samenwerken. Zoals de constructie er nu staat kun je de hele boel makkelijk oppakken en ergens anders neerzetten. Dat is vrij simpel. En je kunt de constructie hergebruiken. Al ga ik ervan uit dat DOOR architecten de komende 10 jaar een onderdeel van de Tuin van BRET blijft. Ze zijn wat dat betreft een voorbeeld voor andere bedrijven die meer willen beteken voor de wereld. Ik geloof niet dat circulariteit perse goedkoper is, het hoeft ook niet duurder te zijn. Als het ten opzichte van ‘traditioneel’ ontwerpen en bouwen in prijs gelijk kan blijven en het heeft minder nadelige effecten op de footprint, dan is dat voor mij genoeg meerwaarde om hier vaker bij stil te staan.”

 

CBOX

De opvallende rode containers waar PIT lab van gebouwd is, zijn geleverd door CBOX Zeecontainers. Miquel Tjong-a-Hung kende het project Tuin van BRET en kwam zo in contact met DOOR architecten. Miquel: “Het is ons werk zeecontainers op te kopen en te verhuren of te verkopen. De vraag van DOOR architecten is voor ons dagelijkse business. Onze containers zijn meerdere keren op zee gebruikt. Circulair bouwen is voor ons eigenlijk niet een thema, hoewel ons basisproduct, de zeecontainer, een circulair product is.

 

Hemubo

Hemubo is al langere tijd partner van DOOR architecten. In die hoedanigheid heeft Hemubo een adviserende rol gespeeld bij het realiseren van PIT lab. Leo Verlaan was het aanspreekpunt en heeft van overal en nergens materialen vandaan gehaald en ons met co makers in contact gebracht. Bij de sneak preview was Didier Martens aanwezig. Hij vindt circulariteit belangrijk en ziet er toekomst in. Didier: “Zoals we tijdens de discussie al zagen is het moeilijkste van circulariteit de omslag in het denken. Het is net als met een nieuwe taal leren. Je kent op een gegeven moment de woordjes en je kunt er zelfs een zin van formuleren, maar daarmee ken je de taal nog niet. Pas als je in de nieuwe taal gaat denken kun je zeggen dat je de taal hebt geléérd, ‘m eigen hebt gemaakt. Dat is met circulariteit ook. Ik merk bij onze opdrachtgevers dat ze wel weten wat circulair bouwen is, maar ze kunnen nog niet circulair denken. Ze denken traditioneel, ze doen wat ze al jaren doen. En dat gaat goed. Ik geloof dat er uiteindelijk zo veel vraag komt naar bestaande bouwmaterialen dat er een verdienmodel in zit. Op dit moment betekent circulair bouwen nog een extra fase in het proces en dat kost nu nog geld. Bovendien voelt men de urgentie nog niet: ‘Er is voldoende hout, dus waarom zouden we bestaand hout gebruiken als we het ook nieuw en in de exacte afmetingen kunnen kopen?’

Ik vond de sneak preview erg inspirerend. Door met elkaar de discussie aan te gaan leer je op welke manier collega’s uit je directe netwerk bezig zijn met circulariteit. Een volgende stap is met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen in circulair ontwerpen en bouwen. Ik vind dat een mooie ontwikkeling.”

 

Schipper Kozijnen

Jappe Dekker van Schipper Kozijnen kreeg de vraag van DOOR architecten om kozijnen te leveren die anders afgeschreven zouden worden. Jappe: “Ik vond het eerst een rare vraag, aangezien het in de bouwwereld nog niet gebruikelijk is om op deze manier te denken en kozijnen een tweede leven te geven. Ik werd er echter wel enthousiast van. Al was het enige dat ik kon bieden, oude kozijnen uit renovatieprojecten. ‘Die zullen ze wel niet willen hebben’, was mijn gedachte. Toen we hierover in gesprek raakte en ik foto’s stuurde van kozijnen die wellicht hergebruikt zouden kunnen worden waren Karin en Saskia heel positief. We hebben gekeken naar twee dingen, of de kozijnen passen in het ontwerp van PIT lab en of de levensduur en dus de kwaliteit van de kozijnen nog goed was. Dat was beide het geval. Op dit moment zijn we ook bezig of we kozijnen uit een lopend project kunnen toepassen voor de kas.

 

Doordat DOOR met deze vraag kwam ben ik me meer bewust geworden van het feit dat we er nog te weinig mee bezig zijn om kozijnen een tweede leven te geven. De oude kozijnen voeren we nu af en dan worden ze gerecycled, wat min of meer budget neutraal is. Eigenlijk is dat zonde, want voordat de kozijnen gerecycled zijn, zijn er weer meerdere bewerkingen gedaan. De kozijnen een letterlijk tweede leven geven is in dit geval een mooiere oplossing. Kunststof kozijnen kunnen met gemak twee of meer keer gebruikt worden, het hangt vooral af van het onderhoud dat gedaan is door de jaren heen. Een kunststof kozijn heeft een levensduur van 50-70 jaar, maar in de praktijk wordt er niet genoeg geïnvesteerd in onderhoud en wordt het kozijn na 30 tot 40 jaar afgevoerd. Dat is natuurlijk eeuwig zonde! Wij hebben de ambitie om hier in de toekomst meer mee te gaan doen, wat betekent dat wij onze eigen mensen en onze relaties erop attent moeten gaan maken dat een tweede leven voor kunststof kozijnen goed mogelijk is. Ik merkte bij de sneak preview dat alle partijen erg enthousiast zijn over het circulaire denken. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst, want samenwerken is hierin uiteraard essentieel.”

 

Robuflex

Geen PIT lab zonder een aannemer die daadwerkelijk gaat bouwen. Hemubo, die vaker werkt met Robuflex als onderaannemer, is de schakel tussen DOOR en Robuflex. Roland van de Weide: “DOOR architecten kan van alles bedenken en ze hadden ook duidelijke ideeën over isolatie, dakbedekking, buitengevels, verwarming en uiteraard over de uitstraling van het gebouw. Wij zijn praktisch ingesteld, kán het ook wat DOOR wil? Een voorbeeld was de gevelbekleding. DOOR wilde dat natuurlijk doen met circulair materiaal. Dat werd hout. Een goed idee, alleen waar we in de praktijk tegenaan liepen was de levering. Toen wij begonnen met de Tuin van BRET was men ergens anders vloeren aan het slopen. Dat sloophout zouden wij weer gebruiken. Maar als bouwer wil je alles meteen hebben, dan kun je door. Er zat behoorlijk wat tijd tussen de eerste en de laatste balk die we met mondjes maat binnenkregen. Dat kost geld en ergernis. Waar we naar toe zouden moeten, en ik weet dat onder andere Beelen en Desko daar al mee bezig zijn, is opslag. Als gebruikt bouwmateriaal ergens in de opslag ligt kun je het direct op de bouwplaats hebben als je het nodig hebt. Als er dan ook nog een makkelijk te vinden inventaris is van gebruikt materiaal is er nog veel groei mogelijk in deze markt. Ook daar zijn al initiatieven voor die DOOR ook gebruikt zoals o.a. Resource Nederland voor hun project samen met !MPULS voor de Gemeente Eindhoven, maar daar kan nog veel in gebeuren.”

 

Beelen Sloopwerken

Jeroen van Nieuwland van Beelen Sloopwerken is ervan overtuigd dat circulair ontwerpen en bouwen de toekomst heeft. Voor DOOR architecten heeft Beelen Sloopwerken een pand in Amsterdam Zuid gestript waar een boiler, meterkast en zonwering vandaan komen. Jeroen: “Een jaar of vijf, zes geleden is het begonnen toen grote kantorencomplexen leeg kwamen te staan. Het onderhoud werd zo duur en de panden werden maar niet verhuurd. De eigenaren besefte dat ze iets moesten met de materialen. Downcyclen werd al gedaan, van de af te voeren materialen werden nieuwe bouw materialen gemaakt. Maar upcyclen, de bouwmaterialen hergebruiken, gebeurde veel minder. Inmiddels zijn wij er al zo veel mee bezig dat je kunt zeggen dat we een warenhuis hebben vol materiaal. Architecten kunnen samen met hun opdrachtgever in het voortraject veel beter nadenken over welke gebruikte materialen ze nodig hebben. Tijdens de sneak preview vond ik het interessant andere partijen te ontmoeten die net als wij hier mee bezig zijn. Er staan miljoenen vierkante meters leeg met bij wijze van spreken totaal nieuwe systeemwanden, kozijnen en zelfs meubilair. Dat is eigenlijk heel logisch dat dat een tweede leven krijgt. Ik zie dus veel mogelijke samenwerkingsverbanden. Het is nu nog redelijk kleinschalig, maar ik geloof dat circulair bouwen uiteindelijk de norm wordt. Je ziet het nu trouwens ook al in nieuwbouw. Dat is allemaal prefab. Is het niet meer rendabel het voor een bepaalde functie te behouden, demonteer je de boel en zet je het, bijvoorbeeld in een andere vorm, op een andere plek.”

 

A3gm

Ruud van Adrichem van A3gm, adviseert over circulariteit. Ruud: “Onze core business is circulariteit en vanuit die expertise hebben wij met DOOR architecten mogen meedenken over duurzame, circulaire oplossingen in hun PIT lab. Wij zijn van het omdenken. Een voorbeeld: Als bij sloop 10% van de kozijnen nog goed is voor hergebruik, kijken wij juist naar die 90% die afgeschreven wordt. Wat kunnen we daar mee? Zo kwamen we samen tot een plan om de kas boven op het dak van PIT lab uit te voeren met een dubbele gevel van hergebruikte kozijnen. Een actieve gevel die werkt als klimaatbuffer. Via de spouw kan het binnenklimaat worden bijgestuurd, ook groeien hier planten die de lucht filteren. De buitenste schil van deze gevel mag best een beetje lek zijn, dan krijgen de planten gelijk water als het regent. Op die manier kunnen we juist de afgeschreven kozijnen weer gebruiken.”

 

Desko

De missie van Desko is helder; maximaal waardebehoud met minimale verspilling. Desko is gevestigd op Sloterdijk en zijn buren van DOOR architecten. Ze zijn gespecialiseerd in kantoorinrichting. Tessa van de Meer: “Wij hanteren een drie keer terugkoop programma. Dat houdt in dat als een bedrijf zijn meubels wil vervangen na gebruik van bijvoorbeeld zeven jaar, wij dat terugkopen, refurbishen en weer verkopen. Daarnaast zijn wij samen met DOOR architecten bezig om ‘fit’ meubilair te ontwikkelen. Dat is onderdeel van het experiment van het PIT lab. De ‘base-case’ is een strak interieur van circulaire meubels.  Straks krijgen écht afgedankte tafels en stoelen hier een slim 2e leven door gezamenlijke productontwikkeling. Tegelijkertijd testen de gebruikers het gebouw en zichzelf. Gemeten wordt bijvoorbeeld gebruiksgemak, beweging, akoestiek, lichtniveau en luchtkwaliteit.

In het PIT lab wordt alles bijgehouden, gemeten en getest. Op die manier zijn alle medewerkers onderdeel van dit experiment.”

 

Tuin van BRET

Het PIT lab staat in de Tuin van BRET, het eerste circulaire en ambachtelijke bedrijventerrein van Nederland. Gericht op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen: van verbruik naar gebruik, en van lineaire naar circulaire processen. Tuin van BRET is een initiatief van Studio Valkenier en samenwerking met Anthon Fasel, Yvonne Modderman, Michiel Poelmann en Thomas Boonstoppel.

We zijn onze founding partners ongelooflijk dankbaar dat ze samen met ons in dit avontuur zijn gestapt. Een dag als deze maakt ons optimistisch over wat er allemaal nog mogelijk is in ons werkveld op het circulaire vlak. We bevinden ons nu in een tussenfase, we zijn er van overtuigd dat het in de toekomst nauwelijks meer relevant is of iets tweede-, derde- of zoveelste hands is. Door elkaar uit te dagen, van elkaar te leren en elkaars perspectief beter te kennen, bereiken we gezamenlijk meer. We hopen dat een initiatief als PIT lab en de Tuin van BRET daarbij kan helpen.

 

Tekst: Frauke van Hulten
Beeld: Rob van Esch, Ruimtes in Beeld